ΜΗΔΕΝ € ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ

μιχελακησTο ποσό των 17.822.916 ευρώ από τους Κ.Α.Π. κατανέμεται από το Υπουργείο Εσωτερικών στους δικαιούχους δήμους, έναντι του συνολικού ποσού της δόσης έτους 2013, στο πλαίσιο της εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς αυτούς… Δυστυχώς όμως για μια ακόμη φορά οι δήμοι Αγιάς, Λάρισας και Τυρνάβου δεν θα εισπράξουν ούτε ένα ευρώ από την κρατική επιχορήγηση λόγω της συμμετοχής τους με επαχθείς όρους σε προγράμματα εξόφλησης οφειλών τους. Αντίθετα οι δήμοι Ελασσόνας και Κιλελέρ θα εισπράξουν το σύνολο των πόρων που δικαιούνται ενώ οι δήμοι Τεμπών και Φαρσάλων θα εισπράξουν μέρος των πόρων παρά τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα εξόφλησης οφειλών.
Βάσει της απόφασης του κ. Μιχελάκη από το συνολικό ποσό των 17.822.916 ευρώ από τους Κ.Α.Π. θα παρακρατηθούν 2.744.398 ευρώ από τους υπόχρεους Δήμους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και την υπό έκδοση Κ.Υ.Α., περί συμψηφισμού οφειλών τους προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.
Ακόμη, θα παρακρατηθεί ποσό 6.258.868 ευρώ και θα κατατεθεί στον λογαριασμό του Προγράμματος «Αυτοδιοίκηση – Κοινωνική Συνοχή – Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ)».
Το τελικό ποσό που θα αποδοθείσ τους Δήμους θα αγγίζει τα 8,8 εκατ. ευρώ.
Η κατανομή των ΚΑΠ Αυγούστου, οι συμψηφισμοί και τα τελικά ποσά που θα εισπράξουν οι δήμοι του νομού Λάρισας έχει ως εξής:
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ:
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΕΣ ΠΟΡΟΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 28.579,77
ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΑΡΘΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 4079/2012 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 0,00
ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΑΡΘΡ. 281 Α ΤΟΥ Ν. 3852/2010 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 28.579,77
ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 0,00
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ:
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΕΣ ΠΟΡΟΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 77.225,63
ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΑΡΘΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 4079/2012 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 0,00
ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΑΡΘΡ. 281 Α ΤΟΥ Ν. 3852/2010 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 0,00
ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 77.225,63
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ:
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΕΣ ΠΟΡΟΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 44.214,85
ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΑΡΘΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 4079/2012 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 0,00
ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΑΡΘΡ. 281 Α ΤΟΥ Ν. 3852/2010 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 0,00
ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 44.214,85
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΕΣ ΠΟΡΟΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 191.713,29
ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΑΡΘΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 4079/2012 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 191.713,29
ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΑΡΘΡ. 281 Α ΤΟΥ Ν. 3852/2010 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 0,00
ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 0,00
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΕΣ ΠΟΡΟΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 31.281,67
ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΑΡΘΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 4079/2012 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 0,00
ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΑΡΘΡ. 281 Α ΤΟΥ Ν. 3852/2010 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 24.960,87
ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 6.320,79
ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΕΣ ΠΟΡΟΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 38.495,69
ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΑΡΘΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 4079/2012 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 0,00
ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΑΡΘΡ. 281 Α ΤΟΥ Ν. 3852/2010 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 38.495,69
ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 0,00
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΕΣ ΠΟΡΟΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 40.810,04
ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΑΡΘΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 4079/2012 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 0,00
ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΑΡΘΡ. 281 Α ΤΟΥ Ν. 3852/2010 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 20.976,26
ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 19.833,77

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com