ΝΑ ΓΥΡΙΣΕΙ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» Ο Θ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

Ανακοίνωση της Ενωτικής Κίνησης Δημοσιογράφων– Επιτροπή Αγώνα του ΠΑΜΕ Τύπου

παμετυπουΤόχαμε γράψει από τις 16 Νοέμβρη του 2011, όταν είχε απολυθεί από την εφημερίδα ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ο Θανάσης Κ. Βογιατζής γιατί δεν είχε υπογράψει ατομική σύμβαση μείωσης των μισθών που είχε επιβάλλει ο εργοδότης της εφημερίδας και είχαν υπογράψει οι άλλοι δημοσιογράφοι κάτω από ένα ασφυκτικό κλίμα πιέσεων και απειλών, εκείνο το καλοκαίρι του 2011. Διότι η απόλυση του δημοσιογράφου ήταν ξεκάθαρα συνδικαλιστική και πολιτική δίωξη και στόχο είχε να λείψει η αγωνιστική φωνή και πράξη που μπορούσε να μπεί φρένο στις απαιτήσεις του εργοδότη για μείωση των μισθών και μη τήρηση της συλλογικής σύμβασης εργασίας, να προκαλέσει φόβο σε όποιον σκέπτονταν να αντιδράσει.

Τρία είναι τα σημαντικά στοιχεία της απόφασης του Πρωτοδικείου Βόλου (αριθμός 106 διαδικασία εργατικών διαφορών) στο οποίο είχε προσφύγει ο Θαν. Βογιατζής, αφού δεν είχε υπογράψει την απόλυσή του : Πρώτον αναγνωρίζει την απόλυση ως άκυρη και καταχρηστική λόγω και της συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι δεν είναι ανάγκη κάποιος να είναι εκλεγμένος ή μέλος Διοικητικού συμβουλίου για να τυγχάνει προστασίας, δεύτερον απορρίπτει κάθε αιτίαση περί ανικανότητας ή απειθαρχίας ή ανάγκης περικοπών και τρίτον επιδικάζει μισθούς υπερημερίας και ηθική βλάβη.    

To ΠΑΜΕ Τύπου επιβεβαιώθηκε όταν έλεγε το Νοέμβρη του 2011 όταν έγινε η συγκεκριμένη απόλυση ότι αυτή έχει άμεση σχέση με το  ότι η εργοδοσία της ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ θα προχωρούσε στην συνέχεια  στο πετσόκομα των δικαιωμάτων  των  εργαζομένων της επιχείρησης.

Σημειώνεται στην απόφαση του Δικαστηρίου : «… η συνδικαλιστική δράση του Θανάση Κ. Βογιατζή η οποία ήταν εξακολουθητική, αναπτυχθείσα πριν ακόμη προσληφθεί από την ΘΕΣΣΑΛΙΑ, γνωστή και μη αρεστή στον εργοδότη, ήταν η αιτία για την οποία προέβη στην καταγγελία της σύμβασης εργασίας του, προσχηματικώς δε η εργοδότρια εταιρεία επικαλείται ότι προέβη στην καταγγελία για οικονομοτεχνικούς λόγους και εξαιτίας της πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων του…» και συνεχίζει : «… Και τούτο διότι αποδείχθηκε ότι τα τελευταία δύο έτη η εργοδότρια επιχείρηση παρουσιάζει ζημία ύψους δύο εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου όμως, να καταστεί βιώσιμη προέβη στην μείωση των αποδοχών των εργαζομένων κατά 20% από τα προβλεπόμενα στις κλαδικές συμβάσεις εργασίας όρια, μείωση την οποία αποδέχθηκε το προσωπικό, πλην του Θανάση Κ. Βογιατζή ο οποίος δεν είχε αποδεχθεί ούτε το πρόγραμμα διαθεσιμότητας που προσπάθησε να εφαρμόσει η επιχείρηση». Λέει ακόμη η απόφαση : « … Εξάλλου ο ισχυρισμός (της εργοδότριας) ότι η καταγγελία της σύμβασης έγινε με καθαρά αντικειμενικά κριτήρια, επειδή ανάμεσα στους συντάκτες ήταν άγαμος, ο λιγότερα παραγωγικός, υπηρετούσε στο περιφερειακό ρεπορτάζ που μπορούσε να καλυφθεί από ανταποκρίσεις περιφερειακών ΜΜΕ και τέλος, ήταν ο λιγότερο πρόθυμος και συνεργάσιμος και αυτός που δημιουργούσε τα περισσότερα προβλήματα στην επιχείρηση με την συμμετοχή του σε ανύπαρκτες και παράνομες απεργίες κατά τους ισχυρισμούς τους, δεν αποδεικνύεται βάσιμος». Αφού το δικαστήριο έκρινε ότι «δεν αποδεικνύεται η εταιρεία προέβη στην απόλυση για οικονομοτεχνικούς λόγους καθώς και λόγω επαγγελματικής ανεπάρκειας και η επίδικη καταγγελία σύμβασης υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλονται από την καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και τον κοινωνικό και οικονομικό σκοπό του δικαιώματος και είναι ΑΚΥΡΗ ΩΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ, ως αντικείμενη στη διάταξη του άρθρου 14 παράγραφος 4 του νόμου 1264/1982, αφού συνδέεται αιτιωδώς με την προεκτιθέμενη πρόσφατη έντονη και νόμιμη συνδικαλιστική δράση του Θανάση κ. Βογιατζή, η οποία δεν επηρέαζε αρνητικά το ρυθμό της εργασίας του. Επίσης η εταιρεία μείωσε το δημοσιογραφικό κύρος του απολυθέντα τον οποίο εμφάνισαν ως εργαζόμενο με μειωμένες δυνατότητες, ο οποίος δεν επιδεικνύει διάθεση συνεργασίας και προσέβαλαν την προσωπικότητά του». Τέλος η απόφαση τονίζει ότι «επειδή η απόλυση κρίθηκε άκυρη ως καταχρηστική, πρέπει η εταιρεία να υποχρεωθεί να αποδέχεται τις υπηρεσίες του».

Η απόλυση αυτή ήταν ξεκάθαρη συνδικαλιστική και πολιτική δίωξη. Ο Θανάσης Βογιατζής, συνδικαλιστής και επικεφαλής της Ενωτικής Κίνησης Δημοσιογράφων, μαζί με άλλους συναδέλφους της εταιρείας «Θεσσαλικές Εκδόσεις Α.Ε.» αρνήθηκε να υπογράψει την κατάπτυστη ατομική σύμβαση εργασίας μείωσης του μισθού και χτυπήματος των δικαιωμάτων που η εργοδοσία – έχοντας λυμένα τα χέρια από τη συγκυβέρνηση, τα κόμματα της Ε.Ε. και τους εκπροσώπους τους στα συνδικάτα – φέρνει εκβιαστικά στους εργαζόμενους. Η απόλυση αυτή φανέρωσε την ανησυχία των εργοδοτών, των μεγαλοϊδιοκτητών και των επιχειρηματιών, ότι απέναντι στην αδίστακτη επίθεση, μπορεί να ξεσηκωθεί κίνημα παρεμπόδισης, ρήξης και ανατροπής της πολιτικής των μονοπωλίων και της κερδοφορίας τους. Έχουμε πείρα. Μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Όσο οι εργαζόμενοι δέχονται οι ίδιοι να εκχωρούν τα δικαιώματά τους, τόσο ο οδοστρωτήρας θα προχωρά και θα ισοπεδώνει κι άλλους. Χρειάζεται ξεσηκωμός…

Να γυρίσει τώρα στην δουλειά του ο δημοσιογράφος της «Θεσσαλίας» Θανάσης Βογιατζής  

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com