“ΠΑΝΔΩΡΑ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΑ ΦΑΡΣΑΛΑ

ΦΑΡΞεκινά η υλοποίηση της πράξης “Πανδώρα – Υποστήριξη ανέργων γυναικών για τη δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Κοινωνικής Φροντίδας”, που εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης 7 : “Τοπικά σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας”, της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: “Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης”, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 7 “Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 πειφέρειες σύγκλισης” του επιχειρησιακού προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013”. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η πράξη “Πανδώρα” περιλαμβάνει τη δημιουργία Αναπτυξιακής Σύμπραξης για τη μελέτη και εφαρμογή μέτρων συμβουλευτικής κατάρτισης και τεχνικής υποστήριξης 60 άνεργες γυναίκες που ζουν στους Δήμους Φαρσάλων , Αλμυρού και Σοφάδων (νότια Θεσσαλία), ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στην απασχόληση μέσω της σύστασης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Κοινωνικής Φροντίδας (ΚοινΣΕΚοΦ).

Στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη Πανδώρα συμμετέχουν : Ο Δήμος Φαρσάλων, ο Δήμος Σοφάδων, ο Δήμος Αλμυρού, η ΟΡΦΕΑΣ ΑΜΚΕ, το ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. και η ΠΡΟΤΖΕΚΤ Α.Ε. που είναι ο φορέας – συντονιστής του Έργου. Η υλοποίηση της Πράξης “ΑΚΑΣΤΟΣ”, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

Μελέτη: Αποτύπωση της κατάστασης στην Περιφεριεακή αγορά εργασίας και ειδικότερα στον κλάδο των Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας. Αντιστοίχιση με τις ανάγκες και τις δυνατότητες της ομάδας στόχου.

Δικτύωση: Ενημέρωση και προσέλκυση φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα σε όλο το φάσμα του κλάδου παροχής κοινωνικών υπηρεσιών ώστε να υποστηρίξουν την απασχόληση των ωφελουμένων (είτε με θέσεις εργασιακής εμπειρίας είτε με ανάπτυξη συνεργασίας τους ΚοινΣΕΚοΦ που θα συσταθούν). Δικτύωση με συναφή Σχέδια άλλων ΑΣ για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, λειτουργία ιστοσελίδας του έργου.

Ενέργειες Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης: Συντονισμένες και στοχευμένες ενέργειες Ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης με αποδέκτες: Τα μέλη της ομάδας στόχου, τους κοινωνικούς εταίρους (Δημόσιο, ΟΤΑ, ιδιωτικός τομέας, ΜΚΟ κλπ), το ευρύ κοινό, τα ΜΜΕ και τους διαμορφωτές κοινής γνώμης.

Συντονισμός και Διαχείριση Πράξης: συντονισμός και διαχείριση του έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση και τις δεσμεύσεις της Διαχειριστικής Επάρκειας.

Κατάρτιση: Υλοποίηση 3 προγραμμάτων κατάρτισης, διάρκειας 88 ωρών το καθε ένα, ως εξής:

– ΤΜΗΜΑ Α’ με τίτλο: “Οργάνωση και διαχείριση Συνεταιρισμών Κοιοινωνικής Φροντίδας” Π.Ε. Λάρισας : 20 άτομα που διαμένουν στο Δήμο Φαρσάλων

– ΤΜΗΜΑ Β’ με τίτλο: “Οργάνωση και διαχείριση Συνεταιρισμών Κοιοινωνικής Φροντίδας” Π.Ε. Μαγνησίας : 20 άτομα που διαμένουν στο Δήμο Αλμυρού

– ΤΜΗΜΑ Γ’ με τίτλο: “Οργάνωση και διαχείριση Συνεταιρισμών Κοιοινωνικής Φροντίδας” Π.Ε. Καρδίτσας : 20 άτομα που διαμένουν στο Δήμο Σοφάδων

Πληροφόρηση – Συμβουλευτική – Υποστήριξη: 600 συνεδρίες: 360 ατομικές συνεδρίες και 240 ομαδικές συνεδρίες σε ομάδες των 5 ατόμων. Σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου ΚοινΣΕΚοΦ, διεργασίες ίδρυσης – σύστασης κλπ. Ενημέρωση ευαισθητοποίηση εργοδοτών και κοινωνικών εταίρων.

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στα κατά τόπους Γραφεία Πληροφόρησης. Συγκεκριμένα:

Δήμος Φαρσάλων: Πατρόκλου 3, ΚΕΠ Φαρσάλων, 24913-50601-602-603, e-mail: mayor@dimosfarsalon.gr

Δήμος Αλμυρού: Βασ. Κωνσταντίνου 117, Αλμυρός, 2422350204, e-mail: a2000@otenet.gr

Δήμος Σοφάδων: Κιερίου 49, Σοφάδες, 2443353200, e-mail: info@sofades.gr

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com