ΔΕΝ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Ανακοίνωση του δ.σ. της ΕΛΜΕ Λάρισας

παρουσιολογιοΤο Δ. Σ. της ΕΛΜΕ  Λάρισας ενημερώνει τους συναδέλφους να εφαρμόσουν το νόμο 2517 για το διδακτικό τους ωράριο και δύναται να αποχωρούν, αν δε τους  έχει ανατεθεί άλλο έργο που προβλέπεται επακριβώς από το νόμο 1566.

Τίποτα δεν έχει αλλάξει στους νόμους 1566 και 2517 που καθορίζουν με ακρίβεια το εργασιακό και διδακτικό ωράριο, Όλα τα άλλα, και το παρουσιολόγιο που  άνωθεν επιβάλλεται, εντάσσεται στα  σχέδια διασποράς του φόβου, καταστολής, ελέγχου των εκπαιδευτικών και αποδοχής χειρότερων εργασιακών όρων, για αυτό την καταγγέλλουμε

Η τροπολογία για νομοθετική καθιέρωση ηλεκτρονικού παρουσιολογίου των εκπαιδευτικών, προφανώς, καμία βελτίωση δεν επιφέρει αυτή η διάταξη στην εργασιακή και  εκπαιδευτική διαδικασία. Οι εκπαιδευτικοί υπογράφουν διπλά σήμερα επιβεβαιώνοντας με αυτό τον τρόπο την παρουσία τους στο σχολείο. Υπογράφουν τόσο στο δελτίο απουσιών των μαθητών όσο και στο βιβλίο ύλης, στο οποίο μάλιστα συμπληρώνουν και το αντικείμενο της διδασκαλίας τους, για κάθε διδακτική ώρα που προβλέπεται από το ωρολόγιο πρόγραμμα. Επιπλέον, η παρουσία τους καταγράφεται καθημερινά και στο Ημερολόγιο, που τηρείται από τον Διευθυντή του σχολείου.

Ακόμα κι έτσι όμως, η μαχόμενη εκπαίδευση δεν έχει «κοπανατζήδες» να κρύψει. Ας τους αναζητήσουν στους διαδρόμους τους .

Επικαλέσου συνάδελφε, λοιπόν,  τους νόμους και τις διατάξεις, στο πλαίσιο των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών .

Όλα αυτά γίνονται για να κατασκευαστούν υπεραριθμίες, να απομακρυνθούν συνάδελφοι, να περικοπούν εργασιακά και μορφωτικά δικαιώματα στην εκπαίδευση.

Για τους μαθητές μας  αφιερώνουμε όχι μόνο τον εργασιακό μας  χρόνο,  αλλά και την ψυχή μας . Για την υπηρεσία και τα αντιεκπαιδευτικά της σχέδια, δε χαρίζουμε ούτε λεπτό. Είναι γνωστό, επίσης, ότι οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν και πρόσθετες διοικητικές εργασίες που τους αναθέτουν τα όργανα διοίκησης του σχολείου.

Τέτοια νομοθετήματα δεν έχουν τύχη στην εκπαίδευση και δεν θα περάσουν στην πράξη.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ