ΔΙΑΛΥΟΥΝ ΤO ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ

Ανακοίνωση της Συνεργασίας Αριστερών Οικονομολόγων

ΔΟΥΚαταγγέλλουμε την έκδοση της ΠΟΛ 1228/4.10.2013 από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη με την οποία δεν προβλέπεται πλέον η προσκόμιση στις Δ.Ο.Υ. της άδειας άσκησης επαγγέλματος για τη χορήγηση βεβαίωσης έναρξης ή μεταβολής εργασιών σε λογιστή φοροτεχνικό.

Η ως άνω εγκύκλιος είναι συνέχεια και επακόλουθο μιας σειράς διατάξεων νόμων που διέλυσαν την οργάνωση του επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού στα πλαίσια της απελευθέρωσης που άρχισε με την ψήφιση του Ν.3919/2011.

Τότε οι κυρίαρχες παρατάξεις ( ΔΗΚΙΟ – ΠΑΣΚΟ ) πιστές στα κόμματα που εφαρμόζουν το Μνημόνιο , σιώπησαν επιδεικτικά. Περιφερόμενοι στις πόρτες των γραφείων των Υπουργείων , στα πλαίσια των δημοσίων σχέσεων που έκαναν πάντα, διατείνονταν ότι για το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού θα θεσπισθεί εξαίρεση. Προτίμησαν να εξυπηρετήσουν τους πολιτικούς τους φίλους , αντί να ενεργοποιήσουν τα μέλη του Ο.Ε.Ε. στην κατεύθυνση της αντίστασης και ανατροπής της άκρατης απελευθέρωσης.

Έκπληκτοι διαβάζουμε τώρα ανακοινώσεις του Προέδρου (ΠΑΣΚΟ), της ΔΗΚΙΟ και της ΠΟΦΕΕ που «χύνουν κροκοδείλια δάκρυα» για την εγκύκλιο αυτή, ειδικότερα δε μία παράγραφο από την ανακοίνωση του Προέδρου που λέει:

‘’Από την άλλη πλευρά οι όποιες αδυναμίες και καθυστερήσεις των υπηρεσιών του Υπουργείου δεν πρέπει να οδηγούν τον Γενικό Γραμματέα σε υπογραφή εγκυκλίων που επαναφέρουν το φαύλο του καθεστώς « ότι δηλώσεις είσαι………. ‘’

Συνάδελφε πρόεδρε του Ο.Ε.Ε. , ακόμη και τώρα αποκρύπτεις από τα μέλη του επιμελητηρίου ότι το « ότι δηλώσεις είσαι………. , έχει γίνει πράξη με τους επαίσχυντους εφαρμοστικούς νόμους του Μνημονίου ( Νόμοι 4046/12 & 4093/12 ) , όπου μέσω των διατάξεων που αφορούν την σύσταση νομικών προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών , παρέχεται η δυνατότητα σε  ‘’ κάθε πρόσωπο να συμμετέχει ως εταίρος ή και ως νόμιμος εκπρόσωπος σε νομικά πρόσωπα παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών. Κάθε φυσικό πρόσωπο που συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με τα παραπάνω νομικά πρόσωπα και είναι εξουσιοδοτημένο να υπογράφει για λογαριασμό τους πράξεις που ανάγονται στο αντικείμενο των εργασιών του Λογιστή Φοροτεχνικού πρέπει υποχρεωτικά να είναι κάτοχος της επαγγελματικής ιδιότητας του Λογιστή Φοροτεχνικού ‘’.

Δηλαδή, η ίδρυση εταιρίας λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών έχει ήδη – με νόμο – αποσυνδεθεί από την κατοχή επαγγελματικής ταυτότητας. Εν ολίγοις, ο οποιοσδήποτε συστήνει ένα νομικό πρόσωπο , συνάπτει ένα συμφωνητικό συνεργασίας με λογιστή κάτοχο επαγγελματικής ταυτότητας και  ‘’ πεδίο δόξης λαμπρό ‘’.

Η απορρύθμιση του επαγγέλματος δεν είναι τυχαία, καθώς το ίδιο συμβαίνει σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Συγκυβέρνηση και Τρόικα στοχεύουν στην εξυπηρέτηση των μεγάλων συμφερόντων και στην υποβάθμιση των πτυχίων των ανώτατων ιδρυμάτων. Θέλουν να

« ξεκαθαρίσουν » με τους ελεύθερους επαγγελματίες, να ανοίξουν το δρόμο στα ιδιωτικά κολέγια και να υποβαθμίσουν ακόμα περισσότερο το ρόλο του Επιμελητηρίου.

Το Ο.Ε.Ε. αν και σύμφωνα με το θεσμικό του πλαίσιο αφ΄ ενός είναι ο επιστημονικός σύμβουλος της πολιτείας και της κοινωνίας και αφ΄ ετέρου ο υπερασπιστής των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών του, εν τούτοις όχι μόνο είναι απών, αλλά με πράξεις και ενέργειες συμβάλει στην απαξίωση του θεσμού.  Γνωρίζουμε ότι μεγάλος αριθμός συναδέλφων έχει γυρίσει την πλάτη στο  Ο.Ε.Ε., πολλοί δε από αυτούς προβληματίζονται ακόμη και για την αναγκαιότητα ύπαρξης του φορέα των Οικονομολόγων.

Βασικός στόχος της «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ» , σχήμα που συμμετέχουν οικονομολόγοι από την «Συνεργασία – Ενότητα – Παρέμβαση Οικονομολόγων» αλλά και πολλοί άλλοι, που διαπιστώνουν ότι ο χώρος της ριζοσπαστικής, ανανεωτικής, κινηματικής αριστεράς πρέπει να εκφραστεί στις εκλογές του Ο.Ε.Ε. ,  είναι η ανατροπή αυτής της κατάστασης που εφαρμόζουν οι μνημονιακές δυνάμεις του χώρου (ΔΗ.ΚΙ.Ο – ΠΑ.Σ.Κ.Ο) καθώς και  η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. (που συμμετέχει και στηρίζει το προεδρείο), γιατί υπηρετούν τις νεοφιλελεύθερες επιλογές της κρίσης και έχουν  μετατρέψει το Ο.Ε.Ε.  σ΄ ένα γραφειοκρατικό μηχανισμό έκδοσης επαγγελματικών ταυτοτήτων και άφωνο υποστηρικτή των  επιλογών της συγκυβέρνησης.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com