ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ

τυρνΤην Τετάρτη 13 Νοεμβρίου στις 07.30΄ μ.μ. θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου με κύρια θέματα ημερήσιας διάταξης, την ψήφιση του τεχνικού προγράμματος για το 2014 και τον καθορισμό των δημοτικών τελών για τη νέα χρονιά:

1. Αντιμετώπιση εργασιών καθαρισμού & ευπρεπισμού δημοτικού καταστήματος & λοιπών δημοτικών κτιρίων Δήμου Τυρνάβου.

2. Έγκριση διενέργειας προμήθειας υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων, για το έτος 2014.

3. Έγκριση διενέργειας προμήθειας ανταλλακτικών αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργου, για το έτος 2014.

4.  7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2013.

5. Έγκριση της αριθ. 26/2013 απόφασης ΔΣ της Μουσικής Σχολής Δήμου Τυρνάβου, που αφορά την ψήφιση Προϋπολογισμού (αναγκαίες προσαρμογές), οικονομικού έτους 2014.

6. Έγκριση της αριθ. 14/2013 απόφασης Δ.Σ. της ΚΕΔΗΤ, που αφορά την έγκριση – ψήφιση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης, οικονομικού έτους 2014.

7. Έγκριση της αριθ. 15/2013 απόφασης Δ.Σ. της ΚΕΔΗΤ, που αφορά την κατάρτιση – ψήφιση προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2014.

8. Έγκριση Προϋπολογισμού, Τεχνικού Προγράμματος και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, οικονομικού έτους 2014, του Φ.Ο.Δ.Σ.Α. Ν. Λάρισας.

9. Kαθορισμός των Τελών, Φόρων και Δικαιωμάτων του Δήμου Τυρνάβου για το έτος 2014.

10. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Έργων Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2014.

Αμέσως μετά στις 8 μ.μ. θα ακολουθήσει ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου με θέματα:

1. Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2014.

2. Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2014.

3. Έγκριση Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2014.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com