ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙ Ο  Γεώργιος Νάστος αιρετός Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Θεσσαλίας

εξετασΤο «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας» (ΚΠΓ), το οποίο έχει θεσμοθετηθεί από την πολιτεία, είναι ένα σύστημα εξετάσεων που στοχεύει στην πιστοποίηση επάρκειας της χρήσης των εξής έξι γλωσσών: Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής και Τουρκικής.

Συγκεκριμένα το Σάββατο στο Μουσικό Γυμνάσιο Λάρισας έγιναν οι εξετάσεις για όλη τη Θεσσαλία.

Στις εξετάσεις συμμετείχαν 340 άτομα και το κόστος της συμμετοχής τους ήταν 80 Ευρώ ο κάθε ένας. Σύνολο εσόδων  για την πολιτεία: 27.200 Ευρώ. Το κόστος της διεξαγωγής όμως δεν ξεπερνά τα 1.500 ευρώ. Με τους εξεταστές, τη γραμματειακή υποστήριξη κτλ.

Έσοδα λοιπόν 27.000 μείον τα έξοδα που είναι 1500 = 25.500 Ευρώ. Τα υπόλοιπα που προκύπτουν ως έσοδα πάνε απ` ευθείας στον κρατικό προϋπολογισμό και όχι στο Υπουργείο Παιδείας!

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του συστήματος σε διαφορετικά επίπεδα γλωσσομάθειας έγινε σύμφωνα με την 6βαθμη κλίμακα του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως έχουν προσδιοριστεί στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Όμως, γιατί για κάτι που θα έπρεπε να γίνεται μέσα στα πλαίσια του σχολείου θα πρέπει οι πολίτες και τα παιδιά κυρίως να το πληρώνουν; Τότε γιατί και προς τι τα μαθήματα μέσα στο σχολείο; Δεν θα έπρεπε να υπάρχει πιστοποίηση μέσα στο σχολείο με την ευθύνη του εκπαιδευτικού μας συστήματος αλλά και του κρατικού μας μηχανισμού; Τότε θα  έπρεπε  με βάση το σύστημα που εφαρμόζουν για τις ξένες γλώσσες που διδάσκονται σημειωτέον στο ελληνικό δημόσιο σχολείο, να δίδει κάποιος μαθητής για να πάρει πιστοποίηση της ελληνικής γλώσσας ,εξετάσεις και στα ελληνικά με τον ίδιο απαράδεκτο τρόπο μιας που και τα ελληνικά διδάσκονται μέσα στο ελληνικό δημόσιο σχολείο. Είναι μια απαράδεκτη πρακτική που πρέπει να αλλάξει!

Μάλιστα το περίεργο είναι λέει η εγκύκλιος ότι : Το ΚΠΓ είναι το μόνο σύστημα πιστοποίησης του οποίου ο επιστημονικός σχεδιασμός στηρίζεται στη διεθνή εμπειρία αλλά η εφαρμογή του δεν αγνοεί τις ελληνικές κοινωνικές συνθήκες. Δηλαδή η σημερινή  ελληνική πραγματικότητα είναι να πληρώνουν οι πολίτες ακόμα και αυτά που δεν θα έπρεπε; Μα αν δεν κάνω λάθος οι Έλληνες πληρώνουν φόρους και δεν θα έπρεπε να υπάρχει κόστος για κάτι που έχουν ήδη πληρώσει.

Πρόταση, το «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας» (ΚΠΓ), θα έπρεπε να δίδεται μέσα στο σχολείο χωρίς κόστος για τους μαθητές με το υπάρχον διδακτικό προσωπικό και την ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας για τα μαθήματα που γίνονται μέσα στο ελληνικό δημόσιο σχολείο

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ