ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΞΕΝΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΜΑΛΑΚΟΣΣτην απευθείας ανάθεση της εργασίας απομάκρυνσης απορριμμάτων και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων του δήμου Τυρνάβου σε δύο άτομα που θα εισπράξει το καθένα το ποσό των 5.000 ευρώ, προχώρησε την Παρασκευή ο δήμαρχος Τυρνάβου, ανοίγοντας με αυτό τον τρόπο ένα τεράστιο παράθυρο για την ιδιωτικοποιήση υπηρεσιών καθαριότητας του δήμου.

Αναμφισβήτητα με την ενέργειά του αυτή ο δήμαρχος προκαλεί πολλά ερωτήματα αφού στις δύο αυτές αναθέσεις δεν αναφέρονται πουθενά ούτε χρονικό διάστημα εργασίας ούτε ακριβές αντικείμενο. Ενδεικτικό είναι το κείμενο στην απόφαση του δημάρχου που έχει αναρτηθεί στη «Διαύγεια»:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

(Συνοδεύουν την από 06/12/2013 απόφαση του δημάρχου)

Περιγραφή Υπηρεσίας:

Απομάκρυνση απορριμμάτων, ήτοι την συνεχή παρακολούθηση & έλεγχο των κοινόχρηστων χώρων, καθώς επίσης και κάθε χώρου στον οποίο παρατηρείται παράνομη εναπόθεση απορριμμάτων, προκειμένου να διαφυλαχθούν αφενός η δημόσια υγεία και αφετέρου οι ανωτέρω χώροι και το φυσικό περιβάλλον από αυθαίρετες και παράνομες επεμβάσεις τρίτων, την συγκέντρωση των απορριμμάτων και των μπαζών, την οργάνωση και απομάκρυνσή τους και αποκατάσταση του περιβάλλοντος.

Ύψος δαπάνης:

5.000,00 €.

Τρόπος Πληρωμής: Ο εργοδότης υποχρεούται να εξοφλήσει την ανάδοχου με την παραλαβή του συνόλου των εργασιών. Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνεται οι

βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι, τέλη, εισφορές υπέρ του δημοσίου και

τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Εν τω μεταξύ μία ακόμη απόφαση του δημάρχου προκαλεί ερωτήματα και αφορά την απευθείας ανάθεση της εργασίας: συντήρηση-βιβλιοδέτηση παλαιοτύπων και λοιπών βιβλίων σε συγκεκριμένο πρόσωπο. Και εδώ δεν υπάρχει ακριβές αντικείμενο ούτε φυσικά και χρονοδιάγραμμα. Αντίθετα υπάρχει η επικίνδυνη φράση (αντικατάσταση φθαρμένου υλικού) που δεν ξέρουμε που μπορεί να οδηγήσει. Αναλυτικά για αυτή την ανάθεση επίσης ύψους 5.000 ευρώ, στη «Διαύγεια» αναφέρονται τα εξής:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

«(Συνοδεύουν την από 06/12/2013 απόφαση του δημάρχου)

Περιγραφή Υπηρεσίας:

συντήρηση ή/και αντικατάσταση φθαρμένου υλικού και βιβλιοδέτηση σπάνιων και πολύτιμων τεκμηρίων, χειρόγραφων, παλαιότυπων και βιβλίων της δημοτικής Βιβλιοθήκης και ταξινόμηση αρχείων δήμου».

Αλήθεια ποιος έχει δικαίωμα να αντικαταστήσει φθαρμένο υλικό σε σπάνια βιβλία που αποτελούν ανεκτίμητη περιουσία του τυρναβίτικου λαού;

Τι μπορεί να μας πει ο δήμαρχος για αυτό;

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com