ΦΘΗΝΗ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης Νέ@ Λάρισας

νεαλαρΣήμερα στην Ελλάδα ένα μεγάλο μέρος του Ελληνικού λαού βιώνει την Ενεργειακή Φτώχεια. Για το λόγο αυτό, από την πρώτη στιγμή της παρουσίας μας, θέσαμε  στο όραμά μας μέχρι το τέλος της κρίσιμης 10ετίας, στο πλαίσιο της Διασφάλισης Βασικών Πόρων και Αγαθών, το σημαντικό ζήτημα που απασχολεί και, θα συνεχίσει να απασχολεί  με πιο δύσκολες προϋποθέσεις τους πολίτες της Λάρισας.

Την άμεση ανάληψη δημοτικών πρωτοβουλιών για την εξασφάλιση επάρκειας και ποιότητας πόρων (νερού-ενέργειας- θέρμανσης),  με ταυτόχρονο στόχο, τη μείωση έως και μηδενισμό του κόστους αυτών, για τον οικογενειακό προϋπολογισμό όλων των Λαρισαίων.

1. ΑΜΕΣΗ εφαρμογή ενός δυναμικού μαζικού προγράμματος ενεργειακής θωράκισης των κτιρίων με ενεργειακή τους αναβάθμιση, δημοσίων και ιδιωτικών (πάνω από το 70% των κτηρίων μας είναι πολύ χαμηλής ενεργειακής κλάσης και,  η αναβάθμιση ενός κτηρίου παλαιάς κατασκευής χωρίς μόνωση, σε κτήριο με ολοκληρωμένη μόνωση κελύφους και κουφωμάτων μπορεί να επιφέρει μείωση 47% στο ετήσιο κόστος θέρμανσης.

2. ΔΙΑΡΚΗΣ και πλήρης ενημέρωση των πολιτών για το πώς μπορούν να θερμανθούν με ασφάλεια και σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας με σχετικά κίνητρα (με κίνητρα και φοροαπαλλαγές κυρίως σε χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, σε προϊόντα και υπηρεσίες εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης των αναγκών σε θέρμανση).

3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  πιστοποιημένου επαρκούς δικτύου σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην πόλη μας, με πύκνωση νέων σταθμών, ώστε να υπάρχει  συγκέντρωση επαρκών & αξιόπιστων δεδομένων και συνεχή ανακοίνωση-παρουσίαση των τιμών μέτρησης ρύπων προς ενημέρωση των πολιτών.

Η κεντρική Πολιτεία βέβαια, οφείλει να αφήσει τις νουθεσίες και τα ημίμετρα και να προχωρήσει άμεσα σε μέτρα που θα ανακουφίσουν τους πολίτες όπως:

1. ΜΕΙΩΣΗ της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης για οικιακή χρήση (π.χ. μείωση του ΦΠΑ) που θα συμπαρασύρει και την τιμή του φυσικού αερίου.

2. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ επάρκειας και χαμηλής τιμής του φυσικού αερίου (μείωση του ΦΠΑ για οικιακή χρήση) από τις προμηθεύτριες χώρες.

3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ των ελεγκτικών μηχανισμών σε κάθε κατεύθυνση και τομέα επιβάρυνσης του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος από ζητήματα ενέργειας και καυσίμων.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com