ΦΤΩΧΟΤΕΡΑ ΚΑΤΑ 2,6 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

φτωχειαΚατά 8% μειώθηκε το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών στο τρίτο τρίμηνο του 2013, έναντι του ιδίου διαστήματος του 2012, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Μέσα σε ένα χρόνο τα νοικοκυριά έχασαν 2,6 2,6 δισ. ευρώ απο το εισόδημά τους, το οποίο διαμορφώθηκε στο 30,4 2,6 δισ. ευρώ ευρώ απο 33 2,6 δισ. ευρώ.

Η πτώση αυτή αποδίδεται κυρίως στη μείωση κατά 9,9% των αποδοχών των εργαζομένων και στη μείωση κατά 8,2% των κοινωνικών παροχών που εισπράτουν τα νοικυριά. Επίσης, η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών μειώθηκε κατά 10,2 % στο τρίτο τρίμηνο του 2013 έναντι του ιδίου διαστήματος του 2012 και έφτασε στα 32,4 2,6 δισ. ευρώ έναντι των 36,1 2,6 δισ. ευρώ το 2012.

Παράλληλα, το ποσοστό αποταμίευσης των νοικυριών (που ορίζεται ως η καθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριθστο διαθέσιμο εισόδημα) ήταν -6,7% στο τρίτο τρίμηνο του 2013, όταν το ίδιο διάστημα του 2012 ήταν -9,3%.

Σε ότι αφορά τον τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών, οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 7,8% μέσα σε έναν χρόνο ενώ οι καθαρές.

Καθημερινή

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com