ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΙΚΑ

Θωμάς ΨύρραςΟ βουλευτής της ΔΗΜ.ΑΡ., Θωμάς Ψύρρας, κατέθεσε ερώτηση προς τους υπουργούς  Εργασίας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης σχετικά με την «Ταλαιπωρία ελλήνων μεταναστών, κατοίκων εξωτερικού, όταν συναλλάσσονται με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ».  Στην ερώτησή του ο κ. Ψύρρας αναφέρει:

«Οι Έλληνες μετανάστες, κάτοικοι εξωτερικού, υφίστανται μεγάλη ταλαιπωρία κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους με το ΙΚΑΕΤΑΜ. Ιδιαίτερα, όταν επιθυμούν να αποσπάσουν εγκαίρως μια απάντηση σχετική με το πόσα ένσημα είχαν πριν φύγουν από την Ελλάδα ή όταν επείγονται να συλλέξουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την πατρίδα τους, για να εκδώσουν τη σύνταξη που έχουν θεμελιώσει στη χώρα υποδοχής.

Στον τομέα εξυπηρέτησης των Ελλήνων μεταναστών και των διακινούμενων εργαζομένων τον μεγάλο όγκο διεκπεραίωσης της αλληλογραφίας με τους φορείς ασφάλισης της χώρας ή το εξωτερικό τον φέρει η Διεύθυνση Ασφαλιστικών Σχέσεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Η συγκεκριμένη Διεύθυνση – ίσως μία από τις ελάχιστες που εξυπηρετεί τον πολίτη με προθυμία- λειτουργεί και ως οργανισμός σύνδεσης για την επίλυση των ερωτημάτων που υποβάλλονται όχι μόνο για θέματα σύνταξης, αλλά και για διάφορες πτυχές παροχών και υπηρεσιών ασφάλισης.

Μόνο στο Τμήμα Συντάξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι υποθέσεις που εκκρεμούν ανέρχονται σε 40.000 από 9000 που ήταν το 2010. Στο συγκεκριμένο τμήμα οι υπάλληλοι μειώθηκαν από τους 17 σε 6. Επίσης, στο Τμήμα Διμερών Συμβάσεων εκκρεμούν 4300 υποθέσεις, ενώ απασχολούνται μόνο 2 υπάλληλοι. Ακόμα, στο Τμήμα Διοικητικής Συνεργασίας εκκρεμούν 4300 υποθέσεις, ενώ στο Τμήμα Ασφάλισης και Παροχών εργάζεται μόνο ένας υπάλληλος, με αποτέλεσμα οι εκκρεμείς υποθέσεις να αγγίζουν τις 8000.

Το νέο οργανόγραμμα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν έλυσε προβλήματα. Αντίθετα, αρμοδιότητες που ήταν συγκεντρωμένες σε ένα διοικητικό κόμβο διαχέονται σε πολλές υπηρεσίες, οι οποίες θα πρέπει να συντονίζονται προκειμένου να δοθεί απάντηση στο απλό αίτημα κάθε πολίτη.

Επειδή το νέο Οργανόγραμμα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ επέτεινε την πολυδιάσπαση και την ταλαιπωρία των συναλλασσομένων με τον Οργανισμό,

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1) Σκοπεύετε να επιφέρετε αλλαγές στο Οργανόγραμμα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προκειμένου να άρετε την πολυδιάσπαση;

2) Θα ενισχύσετε με ανθρώπινο δυναμικό τις Διευθύνσεις στις οποίες εκκρεμούν χιλιάδες υποθέσεις;»