ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ

κυκλαγωγηΤη δράση «Κυκλοφοριακή αγωγή και ευαισθητοποίηση των νέων» που χρηματοδοτείται από το υπουργείο Παιδείας αναμένεται να υλοποιήσει ο δήμος Αγιάς που εξασφάλισε και τη σχετική χρηματοδότηση ύψους 16.000 ευρώ.

Η δράση έχει σκοπό τη σωστή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων/μαθητών

στα θέματα οδικής παιδείας και ασφάλειας μέσα από μια διαρκή πληροφόρησή των, σε θέματα που αφορούν την ασφαλή κίνηση πεζών, επιβατών και οδηγών ώστε να

αναγνωρίζουν τους οδικούς κινδύνους και να μαθαίνουν πώς να τους αποφεύγουν.

Η υλοποίηση της πρότασης στηρίζεται σε τρείς (3) δράσεις που θα επιμορφώσουν τους νέους/μαθητές σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής και μάλιστα σε δράσεις που θα συνδυάζουν και τις νέες τεχνολογίες.

Α. Διοργάνωση ημερίδας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των νέων/μαθητών σε

θέματα κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας.

Β. Διενέργεια διαγωνισμού μεταξύ/εντός των σχολικών μονάδων.

Γ. Ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας.

Στόχος των επιμέρους δράσεων είναι:

– Η αποκόμιση βασικών γνώσεων και συμπεριφορών από τους νέους/μαθητές ώστε

να κυκλοφορούμε με ασφάλεια

– Η κατανόηση από τους νέους/μαθητές της σημασίας που έχει η εφαρμογή των

κανόνων καθημερινής συμπεριφοράς για την αποφυγή των ατυχημάτων

– Η διαμόρφωση απόψεων και στάσεων σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής

– Η ενεργοποίηση των νέων/μαθητών και των φορέων προς την κατεύθυνση της

πρόληψης των τροχαίων ατυχημάτων.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com