ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙΛΕΛΕΡ

κιλΤην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού 18 ατόμων για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του δήμου μας για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, και την αντίστοιχη χρονική περίοδο, αποφάσισε ο δήμος Κιλελέρ.

Οι θέσεις που αποφασίστηκαν είναι:

Καθαριότητα

– Δέκα τέσσερις (14) εργάτες καθαριότητας ΥΕ για χρονικό διάστημα απασχόλησης Οκτώ μηνών. Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι ο μικρός αριθμός του μόνιμου προσωπικού που απασχολείται στην καθαριότητα.

– Τέσσερις (4) οδηγούς ΔΕ για χρονικό διάστημα απασχόλησης οκτώ μηνών. Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι ο μικρός αριθμός του μόνιμου προσωπικού που απασχολείται στην καθαριότητα.

Για 11μηνη απασχόληση

Επίσης αποφάσισε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού 4 ατόμων για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών των παιδικών σταθμών του δήμου για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:

α. Παιδικός σταθμός Νίκαιας

– Ένα άτομο νηπιαγωγό ΠΕ για χρονικό διάστημα απασχόλησης έντεκα μηνών. Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι ότι δεν υπάρχει επαρκές εκπαιδευτικό προσωπικό αφού υπηρετεί μόνο μία Βρεφονηπιαγωγός για 25 και πλέον νήπια.

-Ένα άτομο Βοηθητικό προσωπικό Υ.Ε. καθαριστριών εσωτερικών χώρων για χρονικό

διάστημα απασχόλησης έντεκα μηνών. Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι ότι δεν υπάρχει κανένα άτομο για την καθαριότητα του κτιρίου του παιδικού σταθμού.

β. Παιδικός σταθμός Πλατυκάμπου

– Ένα άτομο Βοηθητικό προσωπικό Υ.Ε. καθαριστριών εσωτερικών χώρων για χρονικό διάστημα απασχόλησης έντεκα μηνών. Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι ότι δεν υπηρετεί κανένα άτομο για την καθαριότητα του κτιρίου του παιδικού σταθμού.

– Ένα άτομο Δ.Ε. Μαγείρων για χρονικό διάστημα απασχόλησης έντεκα μηνών. Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι ότι δεν υπηρετεί κανένα άτομο για την παρασκευή γευμάτων για τα νήπια του παιδικού σταθμού.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ με τη δυνατότητα ανανέωσής τους μετά τη λήξη τους.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ