ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ

ΚΕΛΕρώτηση προς τον υπουργό Παιδείας Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, κατέθεσε μαζί με άλλους συναδέλφους του ο βουλευτής ΝΔ του Ν. Λάρισας κ. Χρήστος Κέλλας, με θέμα την συνέχιση της χορήγησης του φοιτητικού επιδόματος σε φοιτητές που πήραν μεταγραφή σε άλλη σχολή και πληρούσαν τα κριτήρια για τη λήψη του συγκεκριμένου επιδόματος.

Αναλυτικά στην ερώτηση αναφέρουν:

“Σύμφωνα με το νόμο, για τους δικαιούχους Φοιτητικού Επιδόματος απαιτείται εκτός των άλλων να έχουν περάσει το 50% των μαθημάτων του προηγουμένου έτους. Οι φοιτητές που με βάση το νόμο περί μεταφοράς θέσης μετεγγράφηκαν πέρυσι σε άλλο Πανεπιστήμιο δεν δικαιούνται Φοιτητικού Επιδόματος. Ο λόγος είναι ότι, αν και έχουν περάσει τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων στη Σχολή προέλευσής τους, δεν έχουν την δυνατότητα να πάρουν την απαιτούμενη βεβαίωση για να επισυναφθεί στα δικαιολογητικά τους. Η νέα Σχολή στην οποία έχουν εγγραφεί δεν τους χορηγεί την σχετική βεβαίωση ακόμη και στην περίπτωση που ήδη έχει αναγνωρίσει και κατοχυρώσει τα μαθήματα αυτά. Επί πλέον η Σχολή προέλευσης δεν μπορεί να δώσει τη σχετική βεβαίωση  καθώς οι φοιτητές έχουν ήδη διαγραφεί προκειμένου να εγγραφούν στις Σχολές που μετέφεραν τη θέση τους.

Επειδή η κατηγορία αυτή των φοιτητών περιλαμβάνει άτομα με αποδεδειγμένη οικονομική δυσκολία.

Επειδή υπάρχει μια καταφανής ανισότητα και αδικία στην συγκεκριμένη περίπτωση.

Επειδή η προθεσμία κατάθεσης των σχετικών δικαιολογητικών εξαντλείται σύντομα.

 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κύριος Υπουργός:

Ποιες είναι η προθέσεις του Υπουργείου στην κατεύθυνση της επίλυσης του προβλήματος και της άρσης της αδικίας;

Εξετάζεται η δυνατότητα να δοθεί εντολή χορήγησης σχετικής βεβαίωσης από τις Σχολές στις οποίες μετεγγράφηκαν οι φοιτητές, με βάση το έγγραφο τη αναλυτικής βαθμολογίας που κατατέθηκε κατά την εγγραφή σ’ αυτές;”

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com