ΞΕΔΙΨΟΥΝ ΚΑΡΥΑ ΣΥΚΑΜΙΝΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑ

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣΛύση στο πρόβλημα ύδρευσης των κοινοτήτων Συκαμινέας και Καρυάς Ελασσόνας δίνουν με ένα νέο έργο η Περιφέρεια Θεσσαλίας και ο Δήμος Ελασσόνας. Συγκεκριμένα ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός έδωσε την έγκριση συμβασιοποίησης για το ενταγμένο στο Ε.Σ.Π.Α. Θεσσαλίας έργο «Υδροδότηση Τοπικών Κοινοτήτων Καρυάς-Συκαμινέας»,

προϋπολογισμού 680.000,00 € (με ΦΠΑ). Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ελασσόνας, με κύριο του έργου τη ΔΕΥΑ Ελασσόνας.

Όπως ανέφερε ο κ. Κ. Αγοραστός: «Το νερό είναι η ζωογόνος δύναμη του πλανήτη. Το συγκεκριμένο έργο είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς αναβαθμίζει την ποιότητα και την επάρκεια νερού και αντιμετωπίζει τα προβλήματα ύδρευσης, που υπήρχαν μέχρι σήμερα στους οικισμούς της Συκαιμνέας και της Καρυας, λόγω της παλαιότητας του δικτύου. Στόχος μας, ως αιρετή Περιφέρεια, είναι η κατασκευή έργων που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής για τους πολίτες. Παράλληλα μέσω των έργων του ΕΣΠΑ διαχέουμε κοινοτικούς πόρους στην τοπική οικονομία και κοινωνία και στηρίζουμε θέσεις εργασίας».

Ο δήμαρχος Ελασσόνας κ. Γιώργος Πασχόπουλος σημείωσε τα εξής: «Όπως είναι γνωστό η κοινότητες Καρυάς και Συκαμινέας αντιμετώπιζαν σοβαρό πρόβλημα στην ύδρευση καθώς το υπάρχον δίκτυο είναι πολύ παλιό. Το πρόβλημα είναι εντονότερο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες καθώς πρόκειται για  ορεινά χωριά που παρουσιάζουν κίνηση το καλοκαίρι από ξένους επισκέπτες, αλλά και από απόδημους που τα επισκέπτονται για να κάνουν τις θερινές διακοπές τους. Με την υλοποίηση του έργου το πρόβλημα λύνεται και όλοι οι κάτοικοι θα μπορούν να έχουν στη διάθεσή τους πόσιμο και ποιοτικό νερό για τις καθημερινές τους ανάγκες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον περιφερειάρχη για το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του ώστε να λυθεί το πρόβλημα αυτό»

Με την υλοποίηση του έργου αυτού επιτυγχάνεται η αντιμετώπιση της υποβαθμισμένης ποιότητας πόσιμου νερού στον οικισμό της Συκαμινέας, με την κατασκευή-βελτίωση-αναβάθμιση εξωτερικών δικτύων ύδρευσης που τροφοδοτούν τον οικισμό με ποιοτικό πόσιμο νερό, αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Παράλληλα αντικαθίσταται ο καταθλιπτικός αγωγός προς τη δεξαμενή της Καρυάς.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και αφορά στην κατασκευή νέου αντλιοστασίου για την υδροδότηση των δύο χωριών, στην αντικατάσταση υπάρχοντος αντλητικού συγκροτήματος με ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό σε υφιστάμενη γεώτρηση στην Καρυά και στην κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού προς Συκαμινέα και προς Καρυά από την υφιστάμενη γεώτρηση προς τις υφιστάμενες δεξαμενές της Συκαμινέας και Καρυάς.

Ποιό συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει :

– Αντικατάσταση υπάρχοντος αντλητικού συγκροτήματος με νέο αντλητικό συγκρότημα με τον συνοδευτικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό σε υφιστάμενη γεώτρηση Γ3 στην Τ.Κ. Καρυάς. Η απόληψη της γεώτρησης θα βρίσκεται εντός υπέργειου κτηρίου νέου αντλιοστασίου Α1.

– Κατασκευή νέου αντλιοστασίου Α1 με υπόγειο και υπέργειο τμήμα, μέσω του οποίου θα πραγματοποιείται η υδροδότηση των οικισμών. Το αντλ/σιο αποτελείται από δύο ανεξάρτητα τμήματα –υπέργειο και υπόγειο- που θα περιλαμβάνουν τα εξής : την υδρογεώτρηση με το νέο υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα και τον αγωγό που θα διοχετεύει το νερό στον παρακείμενο υγρό θάλαμο του αντλιοστασίου ονομαστικής παροχής Q=65m3/h και μανομετρικού ύψους 35,0m. Τον υπόγειο υγρό θάλαμο του αντλ/σίου που θα κατασκευασθεί σε απόσταση 3,00m δίπλα από τον υπέργειο χώρο του αντλιοστασίου με εσωτερικές διαστάσεις 5,00Χ5,00m οριζόντια και 3,50m καθ’ ύψος. Εκεί διοχετεύεται το νερό της υδρογεώτρησης και θα τοποθετηθούν σε οριζόντια διάταξη τέσσερα υποβρύχια αντλητικά συγκροτήματα τα δύο ον. Παροχής 48,0 m3/h και τα δύο ον. παροχής 12m3/h και μανομετρικού ύψους 140m Σ.Υ. Τον υπέργειο χώρο του αντλ/σίου με εσωτερικές διαστάσεις 4,00Χ5,00 m οριζόντια και 3,50m καθ’ ύψος στον οποίο θα υπάρχουν η υπάρχουσα υδρογεώτρηση, οι σωληνώσεις των υποβρύχιων αντλιών, όπου θα τοποθετηθούν οι συσκευές λειτουργίας και ελέγχου (αεροφυλάκια, αερ/στές, βαλβίδες αντεπιστροφής, απομονωτικές δικλείδες κλπ.) με τα συνοδευτικά τους εξαρτήματα καθώς και ο λοιπός ηλεκτρολογικός εξοπλισμός με το σύστημα αυτ/σμού.

– Κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού προς την υφιστάμενη δεξαμενή της Συκαμινέας και αντικατάσταση του καταθλιπτικού αγωγού προς την υφιστάμενη δεξαμενή της Καρυάς. Το συνολικό μήκος του εξωτερικού δικτύου υδροδότησης είναι ίσο με 6.628 m το οποίο κατανέμεται σε 4.744,5m για την Συκαμινέα και 1.883,5m για την Καρυά.

– Επεμβάσεις στον η/μ εξοπλισμό των δεξαμενών και κατασκευή διατάξεων ελέγχου και καλής λειτουργίας των αγωγών.

Σύμφωνα με την αδειοδότηση της Διεύθυνσης Υδάτων, η μέγιστη ετήσια επιτρεπόμενη ποσότητα νερού για τις τοπικές κοινότητες Καρυάς και Συκαμινέας ανέρχεται σε 175.000 m3. Μετά την έγκριση αυτή, προχωρά η σύναψη σύμβασης μεταξύ φορέων και αναδόχου του έργου, για την έναρξη υλοποίησής του.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com