ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΦΩΤ ΔιαμάντοςΑλληλέγγυος στον αγώνα των αγροτών δηλώνει ο επικεφαλής της “νέ@ς Λάρισας” κ. Ντίνος Διαμάντος, ο οποίος συμμετείχε στο συλλαλητήριο των φορέων που διοργάνωσε η επιτροπή αγώνα των αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας. Με αφορμή τα χρονίζοντα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, τα οποία για μια ακόμη φορά οδήγησαν τους αγρότες στους δρόμους,

η  “νέ@ Λάρισα” προχωρά στην κατάθεση συγκεκριμένων ρεαλιστικών προτάσεων που μπορούν να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία για τους αγρότες και τα προϊόντα που παράγουν, να συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και να αμβλύνουν σημαντικά ένα από τα μεγάλα “αγκάθια” που αφορά στο κόστος παραγωγής.

Για τα συγκεκριμένα ζητήματα ο κ. Διαμάντος αναφέρει συγκεκριμένα:

“Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί και για το νέο Δήμο Λαρισαίων ένα συγκριτικό πλεονέκτημα δυναμικής ανάπτυξης της παραγωγικής βάσης και ενίσχυσης του τοπικού ΑΕΠ.

Θέσαμε αμέσως, ως έναν εκ των στρατηγικών στόχων του οράματος για τη νέα δεκαετία τη ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ με στόχευση την εξασφάλιση αγροδιατροφικής επάρκειας, ποιότητας και αυτάρκειας, στα απαραίτητα καθημερινά αγαθά, με ταυτόχρονο στόχο τη μείωση του κόστους αυτών για τον οικογενειακό προϋπολογισμό όλων των Λαρισαίων.

Θα αποτελέσει την άμεση προτεραιότητα μας για τη νέα περίοδο.

Ασκώντας με δυναμικό τρόπο τις αρμοδιότητες που έχει ο Δήμος και, στηρίζοντας το ντόπιο αγροτικό παραγωγικό δυναμικό. Και πάντα, στα πλαίσια μίας διαρκούς και ουσιαστικής συνεργασίας με τους επιστημονικούς και παραγωγικούς φορείς του αγροτικού τομέα.

Πάντα δε, με σαφή προσανατολισμό του νέου Δήμου  Λαρισαίων, του  μεγαλύτερου γεωργικού δήμου της χώρας στο τετράπτυχο: ΔΗΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Συγκεκριμένα:

•Βέλτιστη αξιοποίηση των δημοτικών γαιών με  ολοκληρωμένη διαχείριση σε συνεργασία με τους αγρότες σε μία νέα κοινωνική συνεταιριστική βάση και, με την προσθήκη λειτουργίας «κοινωνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων» στις αγροτικές περιοχές του Δήμου, των παραγόμενων αγροτικών προιόντων, προσφέροντας θέσεις εργασίας και πρόσθετο εισόδημα.

•Άμεση λύση στο θέμα της ενέργειας με δημοτική πρωτοβουλία ανάπτυξης ΑΠΕ με αξιοποίηση κάθε δυνατού χώρου στην γεωγραφική ενότητα των αγροτικών οικισμών, με άμεση ανταπόδοση στον αγρότη, τόσο στο σπίτι όσο και στο χωράφι, μειώνοντας δραματικά το κόστος.

•Άμεση λύση στο θέμα του αρδευτικού νερού τόσο στο θέμα της επάρκειας όσο και στο θέμα της τιμολόγησής του που τώρα είναι δυσβάστακτο το κόστος για τον αγρότη-παραγωγό, με:

•Απεμπλοκή των αγροτικών περιοχών του Δήμου από τους ΤΟΕΒ σε περίπτωση μη ύπαρξης κανονιστικού πλαισίου μείωσης της τιμής με παράλληλη υποστηρικτική εμπλοκή της ΔΕΥΑΛ για το θέμα του νερού.

•Αξιοποίηση εγγειοβελτιωτικών έργων με εφαρμογή σωστής άρδευσης και στράγγισης.

•Άμεση διεκδίκηση και ένταξη για χρηματοδότηση έργων αποθήκευσης νερού

και εμπλουτισμού του υδροφόρου ορίζοντα, προκειμένου να αντιμετωπισθούν

οι οξυμένες αρδευτικές ανάγκες της περιοχής Ταουσάνης και να αντιμετωπισθεί

το πρόβλημα της λειψυδρίας εξ αιτίας των προβλημάτων που παρουσιάζουν

οι γεωτρήσεις και ο υδροφόρος ορίζοντας της ευρύτερης περιοχής.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με μελέτη της ΔΕΒ και, με το δεδομένο ότι, ήδη υπάρχουν παραχωρημένες εκτάσεις από τους παλιούς δήμους Κοιλάδας και Κραννώνα, μπορούν να κατασκευαστούν: ένα αντλιοστάσιο τροφοδοσίας στον Πηνειό ποταμό, αγωγός μεταφοράς 6,5 χιλιομέτρων,  ένας ταμιευτήρας σε έκταση 400 στρεμμάτων στην περιοχή Κοιλάδας, χωρητικότητας 1.200.000 μ3,  συνδετήριος αγωγός τροφοδοσίας 5,5 χιλιομέτρων με ενδιάμεσο αντλιοστάσιο στον ταμιευτήρα Κοιλάδας  για πλήρωση 2ου ταμιευτήρα στην περιοχή Αγ. Αναργύρων του Δήμου Κραννώνα σε έκταση 350 στρεμμάτων, χωρητικότητας  1.100.000 μ3. και προσαγωγοί αρδευτικοί κλάδοι για διανομή του νερού. Επίσης προβλέπεται να κατασκευαστούν αγωγός μεταφοράς νερού μήκους 800 μ για την πλήρωση του ήδη υπάρχοντος ταμιευτήρα Μαυροβουνίου, όταν δεν επαρκεί η παροχή του φράγματος Μαυροβουνίου και προσαγωγοί αρδευτικοί κλάδοι για διανομή του νερού. Τα παραπάνω έργα, πέρα από τον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, θα εξυπηρετήσουν αρδευτικά 6.000 περίπου στρέμματα στην περιοχή αυτή.

•Δημιουργία τριών (3) «Δημοτικών αγροτικών δημοπρατηρίων» για τους ντόπιους παραγωγούς σε περιφερειακές θέσεις στον περιαστικό χώρο της Λάρισας και συγκεκριμένα, στην περιοχή των πρ. Δήμων Κοιλάδας και Γιάννουλης και στην περιοχή της Τούμπας.

•Δημιουργία «Παρατηρητηρίου κίνησης και τιμών αγροτικών προιόντων», μίας υποστηρικτικής δομής για τους ντόπιους αγρότες με σκοπό την εκτίμηση και παρακολούθηση της γεωργικής παραγωγής ως και των απολαμβανομένων υπό των παραγωγών τιμών γεωργικών προϊόντων. Επίσης, την  παρακολούθηση της πορείας των αγορών των γεωργικών προϊόντων και τη λήψη αντιπροσωπευτικών τιμών.

•Άμεση και διαρκής συνεργασία με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο & ΤΕΙ Θεσσαλίας) της περιοχής μας για την έρευνα και μελέτη κάθε θέματος για την ανάπτυξη της γεωργίας, καθώς και τη διατήρηση του αγροτικού πληθυσμού στις εστίες τους.

•Δυναμική προώθηση προγραμμάτων εγκατάστασης νέων αγροτών και υποστηρικτικές πρωτοβουλίες για την αγροτική επιχειρηματικότητα.

•Ειδικό πρόγραμμα ευρύτερης διάδοσης στον αγροτικό κόσμο, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, γνώσεων για την εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων καλλιέργειας. Για τις βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση των τεχνικών, οικονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων.

•Ανάληψη πρωτοβουλίας για την αντιμετώπιση της  μόλυνσης του περιβάλλοντος από τη μη ορθή χρήση φυτοφαρμάκων (επιβάρυνση με υπολείμματα φυτοφαρμάκων του Πηνειού, των αρδευτικών καναλιών και του υδροφόρου ορίζοντα) με δημιουργία 2-3 βιοκλίνες στις αγροτικές περιοχές του Δήμου όπου οι γεωργοί θα ξεπλένουν τα ψεκαστικά μηχανήματα και θα πετούν τις άδειες συσκευασίες φαρμάκων. Χρειάζεται βέβαια, ενημέρωση των αγροτών και συμμόρφωση στις οδηγίες για συνεργασία και επιτυχία του εγχειρήματος. Τα οφέλη πολλαπλά!

•Πηνειός και αρδευτικά κανάλια απαλλαγμένα υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων, τουλάχιστον όσον αφορά στην εμβέλεια του Δήμου.

• Νέες θέσεις εργασίας σε τοπικό επίπεδο που θα προκύψουν από την ίδρυση και τη λειτουργία των βιοκλινών

•Οικολογική και συνεπώς, πιο ανταγωνιστική αντιμετώπιση των προιόντων της περιοχής από τις αγορές

•Δημιουργία οικονομίας κλίμακας και έσοδα για το Δήμο στην ολιστική εφαρμογή της πρωτοβουλίας αυτής και αντιμετώπισης του προβλήματος, σε συσκευαστήρια τα οποία είναι αναγκασμένα να διαθέτουν μεγάλα ποσά για την απομάκρυνση των καταλοίπων των γεωργικών φαρμάκων.

•Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και πληροφορικής οι οποίες σε συνδυασμό με τη Γεωπονική, Εδαφολογική και Γεωργική Μηχανική Επιστήμη θα επιτελέσουν δίπλα στον αγρότη, μαζί με τον αγρότη, μία «εφαρμοσμένη πολιτική αγροτικής γης και βέλτιστης παραγωγής» με στόχο τη δημιουργία του «έξυπνου χωραφιού».

Με τον δεκάλογο αυτό, στόχος είναι να προστατεύσουμε το Περιβάλλον, να μειώσουμε το κόστος παραγωγής, να αναπτύξουμε τους δείκτες ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των ντόπιων αγροτικών προιόντων, να προσφέρουμε ποιοτικά και φτηνά αγροδιατροφικά προϊόντα στους δημότες, να ελαχιστοποιήσουμε στρεβλώσεις στη διάθεση και στις τιμές των προιόντων, να προσθέσουμε θέσεις εργασίας και νέο εισόδημα στον αγροτικό πληθυσμό, να αναπτύξουμε μία νέα προσωπικότητα Έλληνα αγρότη, αυτήν του αγρότη-επιχειρηματία, να βελτιώσουμε την ποιότητα διαβίωσης συγκρατώντας τον αγροτικό πληθυσμό στην ύπαιθρο”.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com