ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΑ ΦΑΡΣΑΛΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

PARAGΗ Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠαραγωΓΗ» και ο Δήμος Φαρσάλων  διοργανώνουν την πρώτη ενημερωτική Ημερίδα για το Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση του Δήμου Φαρσάλων, την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2014, στις 18:00 στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φαρσάλων

με θέμα: «Τοπικές δράσεις για την παραγωγή και προώθηση γεωργικών προϊόντων στους Δήμους Φαρσάλων και Τεμπών»

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με αφορμή την έναρξη των αιτήσεων και λίγο πριν την έναρξη της συμβουλευτικής και της κατάρτισής των ωφελούμενων. Μέσω της πράξης στοχεύεται η επαγγελματική ένταξη 40 ανέργων-ωφελουμένων του Δ. Φαρσάλων.

Αναλυτικότερα : η δημιουργία δυο (2) κοινωνικών επιχειρήσεων με περίπου δέκα (10) ωφελούμενους η κάθε επιχείρηση, τοποθέτηση 10 ωφελουμένων σε θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα και η ίδρυση επιχειρήσεων από 10 ωφελούμενους σε αντικείμενα που σχετίζονται με την Παραγωγή, Τυποποίηση, Διάθεση και Εμπορία αγροτικών προϊόντων.

Η Δράση αποτελεί μία ολοκληρωμένη παρέμβαση στην Περιφερειακή Ενότητα της Λάρισας περικλείοντας μία σειρά δέσμης ενεργειών για την ενεργοποίηση και ανάπτυξη των ωφελούμενων και της τοπικής αγορά του Δήμου Φαρσάλων.

Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας, Περιφέρεια Θεσσαλίας, και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), μέσα από τις δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας 7 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».

Σκοπός της προτεινόμενης παρέμβασης είναι η στήριξη των ανέργων των Δήμων Φαρσάλων και Τεμπών της Π.Ε. Λάρισας μέσα από την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων, με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής παρέμβασης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημερίδας έχει ως εξής:

18.00-18.15: Προσέλευση – Εγγραφές

18.15-18.30: Χαιρετισμοί από εκπροσώπους φορέων

18.30-18.45: Παρουσίαση του Τοπικού Σχεδίου για την Απασχόληση

18.45-19.00: Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) και ο ρόλος των κοινωνικών φορέων

19.00-19.30: Ερωτήσεις – Συζήτηση

Συντονιστής της εκδήλωσης θα είναι ο κ. Κωνσταντίνος Μπλιάτσος, Νόμιμος Εκπρόσωπος της Α.Σ. ΠαραγωΓΗ

Περισσότερες πληροφορίες: www.topsa-asparagogh.gr/ www.farsala.gr/

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Τ:24913 50113

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com