ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Δήλωση των συμβούλων της «Λαρισαίων Πόλις» Λ. Γκουντρουμπή και Θ. Καρανάσιου και «Ενωτικής Πρωτοβουλίας» Αρ. Ντουλαβέρη

ΔΗΜΛΑΟι έντονες διαφωνίες στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19/02/2014  για το θέμα των μονοδρομήσεων παράπλευρων οδών της υπόγειας διάβασης της οδού Φαρσάλων ανέδειξε ένα άλλο σημαντικό θέμα αυτό της υποβάθμισης των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων.

Στην πραγματικότητα κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναδείχθηκε η αδυναμία λήψης ορθών αποφάσεων για σημαντικά θέματα χωρίς τη γνώμη των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.

Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από τις  αντιδράσεις των  κατοίκων της περιοχής για τη συγκεκριμένη μονοδρόμηση, οι οποίοι τονίζουν ότι αυτή στην πραγματικότητα θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από όσα μπορεί να λύσει.

Από τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο φάνηκε ότι η αρμόδια υπηρεσία δεν γνώριζε καν ότι κάθε Δευτέρα γίνεται στο συγκεκριμένο σημείο λαϊκή αγορά, γεγονός που θα κάνει αδύνατη τη διέλευση των οχημάτων αν εφαρμοστεί η μονοδρόμηση έτσι όπως ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Θα μπορούσε να αποφευχθεί η άγνοια των αρμοδίων αν το θέμα των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων είχε έρθει προς συζήτηση στο Συμβούλιο της 4ης Δημοτικής Κοινότητας όπως προβλέπεται από τον Καλλικράτη.

 

Ο θεσμός των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων διαδέχτηκε τα Διαμερισματικά συμβούλια και ο απολογισμός είναι ιδιαίτερα φτωχός.

Παρά το γεγονός ότι ο Καλλικράτης έδινε στα συμβούλια αυτά κάποιες επιπλέον αρμοδιότητες αλλά και την ευχέρια στη Δημοτική αρχή να δώσει σε αυτά σημαντικό ρόλο και αρμοδιότητες αυτό ουδέποτε εφαρμόστηκε στο Δήμο Λαρισαίων. Χωρίς συγκεκριμένες αρμοδιότητες, οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους οι Σύμβουλοι των Δημοτικών Κοινοτήτων είναι αδύνατον να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους και είναι εκτεθειμένοι απέναντι στους ψηφοφόρους τους.

Οι παλαιότεροι κάτοικοι των συνοικιών που έχουν την εμπειρία των συνοικιακών συμβουλίων εκφράζουν μεγάλη ανησυχία και δυσαρέσκεια για την αντικατάσταση των συνοικιακών συμβουλίων με τα Διαμερισματικά και στη συνέχεια αυτά των Δημοτικών Κοινοτήτων. Τα συνοικιακά συμβούλια στη συνείδηση του κόσμου έχουν καταγραφεί ιδιαίτερα θετικά, ως μια καλή πρακτική, κυρίως γιατί λειτουργούσαν και πρόσφεραν ουσιαστικές υπηρεσίες στην επισήμανση και στην επίλυση προβλημάτων. Κατέγραφαν τα προβλήματα, τα μετέφεραν στην εκάστοτε Δημοτική αρχή και πίεζαν για την επίλυσή τους αλλά και κάθε δημοτική αρχή αντιμετώπιζε τα συνοικιακά συμβούλια σαν πολύτιμους συνεργάτες στο έργο της.

Ωστόσο και τα Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων μπορούν να παίξουν το ρόλο αυτό αρκεί να σταματήσει η απαξίωσή τους από τη Δημοτική αρχή.  Η φιλοσοφία του Καλλικράτη ήταν να επιτυγχάνονταν η αποκέντρωση καθώς προβλέπονταν να λειτουργήσουν ως μικρά δημαρχεία, συμβάλλοντας στην επίλυση προβλημάτων και στην εκτέλεση μικρών έργων, έχοντας δικό τους προϋπολογισμό για την εκτέλεσή τους στα όρια του διαμερίσματος αλλά και να αξιοποιούνται για διάλογο και διαβούλευση με τους κατοίκους των συνοικιών και των χωριών που προσαρτήθηκαν στο Δήμο Λαρισαίων.

Για να γίνουν πράξη τα παραπάνω, είναι απαραίτητη η πολιτική βούληση της Δημοτικής αρχής για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων από πλευράς διοίκησης, την ουσιαστική και καθημερινή λειτουργία γραφείων στην έδρα της Δημοτικής Κοινότητας προς εξυπηρέτηση των δημοτών.

Για όλη αυτή την κατάσταση, την ευθύνη φέρει αποκλειστικά η παρούσα Δημοτική αρχή, η οποία δεν στήριξε το θεσμό ούτε ηθικά.  Ο ρόλος των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων δεν γίνεται να αρχίζει να σταματά στην προέγκριση αδειών καταστημάτων και ακόμα και γι’ αυτές πολλές φορές να μην γίνονται Συμβούλια με φυσική παρουσία αλλά δια περιφοράς και τηλεφωνικώς.

Ο ρόλος και η προσφορά του διαμερίσματος δεν θα πρέπει να σταματά ούτε στα κακά πεζοδρόμια, ούτε στις σπασμένες πλάκες ούτε στις λακκούβες ή στα στάσιμα νερά. Θα πρέπει να έχει ως στόχο μια καλύτερη, ποιοτικότερη ζωή, μια κοινωνία που θα απολαμβάνει τα αγαθά που δικαιούται. Θα πρέπει να γίνεται ουσιαστική καταγραφή και ιεράρχιση των προβλημάτων και ουσιαστική συζήτηση για την επίλυσή τους. Στην πραγματικότητα η όποια καταγραφή, αξιολόγηση, ιεράρχηση και δρομολόγηση των μεγάλων και χρόνιων προβλημάτων έχει γίνει, έχει γίνει κυρίως χάρη στο ζήλο και την καλή διάθεση κάποιων δραστήριων Συμβούλων.

Η σημερινή δημοτική αρχή απέδειξε 8 χρόνια τώρα ότι  δεν θέλει την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και ότι στην ουσία θέλει «αδρανοποιημένα» τα συμβούλια έτσι ώστε να μην αναδειχθούν τα τεράστια προβλήματα των συνοικιών και χωριών του Δήμου μας. Το επιχείρημα ότι γνωρίζουμε τα προβλήματα αλλά δεν υπάρχουν χρήματα δεν είναι κάτι νέο που το ακούμε από τη Δημοτική αρχή τώρα εν μέσω οικονομικής κρίσης. Το ακούμε 8 χρόνια τώρα.

 

Οι σύμβουλοι της 4ης Δημοτικής Κοινότητας:

 

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com