ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ “ΟΔΗΓΟ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ”

epimΤο Επιμελητήριο Λάρισας προκειμένου να βοηθήσει τις εξαγωγικές Επιχειρήσεις στο έργο τους προτίθεται να συμμετέχει στην νέα έκδοση του «Ο­ΔΗΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ 2014-2015» σε συνεργασία με το ΕΒΕΑ και την ICAP GROUP Α.Ε.

Δ­εδομένου ότι με τον νέο Νόμο (Ν.40725/2012) για τη «Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος» καταργήθηκε η υποχρέωση εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων (Ε.Μ.Ε), των επιχειρήσεων που προτίθενται να πραγματοποιήσουν εξαγωγή και «εισαγωγική ή εξαγωγική δραστηριότητα δικαιούται να ασκεί κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί εμπορική δραστηριότητα και είναι εγγεγραμμένο στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ)», το ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων που τηρούταν στο Επιμελητήριο δεν έχει ανανεωμένα στοιχεία των εξαγωγικών επιχειρήσεων.

Για το λόγο αυτό όσες επιχειρήσεις έχουν χαρακτήρα εξαγωγικό και ενδιαφέρονται να συμπεριληφθούν στον ως άνω κατάλογο παρακαλούνται να αποστείλουν συμπληρωμένη αίτηση (fax: 2410257522, e-mail: a.karligiotou@larissa-chamber.gr) το αργότερο έως 20/3/2014.

Σχετικές αιτήσεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Λάρισας www.larissa-chamber.gr στην ενότητα Ειδικά Μητρώα →Μητρώο Εξαγωγέων και στα γραφεία του Επιμελητηρίου (Παπακυριαζή 44-1ος όροφος, τηλ. 2410254738).

Σημειώνεται ότι η εγγραφή στον ως άνω κατάλογο παρέχεται δωρεάν στις εξαγωγικές επιχειρήσεις.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com