ΕΠΑΝΕΞΕΛΕΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ Ο ΑΠ. ΠΑΠΑΡΙΣΗΣ

ΑΠΟΣΤΡ (Αντιγραφή)Στις σημερινές εκλογές για το Τοπικό Παράρτημα Λάρισας της Ένωσης Αποστράτων Αξκων Στρατού, είχαμε τα εξής αποτελέσματα:

Εγγεγραμμένοι 707, Ψήφισαν 299, Έγκυρα 284, Άκυρα 11, Λευκά 4.
Ψήφισαν επίσης και 8 ετεροδημότες για την κεντρική ΕΑΑΣ.

Ο υποψήφιος Πρόεδρος Απόστολος Παπαπαρίσης πήρε 276 ψήφους.
Οι υποψήφιοι αντιπρόεδροι πήραν:
1. Μανώλης Κων-νος 52 ψήφους
2. Φλούδας Ηλίας 161 ψήφους
3. Χυτούδης Νικόλαος 66 ψήφους.
Τα υποψήφια μέλη πήραν:
1. Δελημιχάλης Δημήτριος 40 ψήφους
2. Κυπραίου Ασπασία 100 ψήφους
3. Μανώλης Κων-νος 77 ψήφους
4. Φλούδας Ηλίας 221 ψήφους.
Τα αποτελέσματα θα σταλούν στην κεντρική ΕΑΑΣ, η οποία σύμφωνα με το νόμο είναι αρμόδια να προβεί στη συγκρότηση του νέου τοπικού συμβουλίου.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ