ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

OLYMPUS DIGITAL CAMERAΡιζικές αλλαγές στο τρόπο διοίκησης του Δήμου Λαρισαίων και μάλιστα εντός των πρώτων 100 ημερών από την ανάληψη της διοίκησης, προανήγγειλε ο υποψήφιος δήμαρχος Λάρισας της συμπαράταξης

(Λαρισαίων Πόλις, Ενωτική Πρωτοβουλία, Πράσινη Πόλη) κ. Απόστολος Καλογιάννης, σε συνέντευξη τύπου.

Πλαισιωμένος από τους Γιώργο Σούλτη και Αστέριο Χλωρό αλλά και την Μαρία Γερασοπούλου από την Κίνηση Ανένταχτων Δημοκρατικών Πολιτών Λάρισας ο επικεφαλής της συμπαράταξης των τεσσάρων πλέον κινήσεων κ. Καλογιάννης, αναφέρθηκε διεξοδικά στα βασικά σημεία του νέου πρότυπου εξουσίας στο Δήμο Λαρισαίων.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAΠαράλληλα, απηύθυνε κάλεσμα, σ όλους τους πολίτες της Λάρισας να συμμετάσχουν στην ανοικτή δημόσια εκδήλωση της Συμπαράταξης που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Μαρτίου στο Δημοτικό ωδείο.

Αναλυτικά, ο κ. Καλογιάννης ανέφερε τα εξής:

«Στη λειτουργία του Δήμου μας έχουμε ένα συγκεντρωτικό μοντέλο που περιθωριοποιεί το ρόλο των οργάνων, ακόμη και του ίδιου του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο έλεγχος της κοινωνίας είναι ανύπαρκτος, αφού αυτό επιδιώκει επί της ουσίας ο Δήμαρχος. Πέπλο αδιαφάνειας καλύπτει τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων, ακόμα και τη διαχείριση των οικονομικών. Οι πολίτες δεν γνωρίζουν.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAΑυτό είναι και θέμα θεσμών και θέμα προσώπων. Το δημαρχοκεντρικό μοντέλο που συντήρησε ο Καλλικράτης με το υπερπλειοψηφικό σύστημα εκλογής από τη μία και τα υποτιθέμενα «κατάλληλα» πρόσωπα από την άλλη, οδήγησαν στη συκοφάντηση του θεσμού της Τ.Α. και στην απομάκρυνσή του από τον πολίτη».

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση η Συμπαράταξη προτείνει ένα θεσμικό πλαίσιο δημοκρατίας, διαφάνειας και κοινωνικής συμμετοχής που υπερβαίνει το μοντέλο άσκησης εξουσίας της σημερινής πλειοψηφίας, ένα πλαίσιο που θα βοηθήσει να δημιουργηθεί επιτέλους ένα άλλο πρότυπο εξουσίας στο Δήμο μας.

Οι βασικές αρχές είναι:

• Διεύρυνση της Δημοκρατίας – Συμμετοχή των πολιτών

• Διαφάνεια – Έλεγχος – Λογοδοσία

• Αξιοκρατία – Ισοπολιτεία – Αποκέντρωση – Άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη

Οι παραπάνω αρχές δεν είναι απλά θεωρητικές διακηρύξεις αλλά εξειδικεύονται σε ένα πραγματικό διοικητικό μοντέλο, βασικές αρχές του οποίου αναλύουμε παρακάτω.

1)      Διεύρυνση της Δημοκρατίας – Συμμετοχή των πολιτών

Η πρότασή μας για ένα νέο πρότυπο τοπικής εξουσίας έχει ως βασικούς άξονες τη συμμετοχή των πολιτών και τη διεύρυνση της δημοκρατίας στη λειτουργία της Δημοτικής Αρχής. Υπερβαίνει τη μέχρι τώρα λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου και το δημαρχοκεντρικό σύστημα εξουσίας. Θεμελιώνεται στην αντίληψη, ότι για να επιλυθούν τα σοβαρά προβλήματα της πόλης απαιτείται να αξιοποιηθούν δημιουργικά γνώσεις, εμπειρίες, ιδέες, δεξιότητες και ταλέντα που υπάρχουν διάχυτα στην κοινωνία των πολιτών και ταυτόχρονα να αλλάξει ριζικά η λειτουργία της Δημοτικής Αρχής.

Βασικό Διοικητικό μοντέλο :Οι πρώτες ενέργειες της νέας Δημοτικής Αρχής είναι η οργάνωση του νέου Δήμου. Η οργάνωση αυτή θα γίνει με μελέτη, συζήτηση με τους εργαζόμενους, διαπαραταξιακή συναίνεση και δημόσια διαβούλευση.

Σύμφωνα με το νόμο ο Δήμος διοικείται από τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και την Εκτελεστική Επιτροπή. Στο Δήμο Λαρισαίων μπορούν να οριστούν οκτώ αντιδήμαρχοι.

Η ουσιαστική διοίκηση του Δήμου θα γίνεται από μια αναβαθμισμένη Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον Δήμαρχο και τους αντιδημάρχους, και όπου συλλογικά θα λαμβάνονται όλες οι αποφάσεις.

Οι αντιδήμαρχοι θα αναπτύσσουν την πολιτική της δημοτικής αρχή με πρωτοβουλίες και πλήρη ελευθερία μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής η οποία χαράσσεται συλλογικά από την δημοτική αρχή, σε κατευθύνσεις που χαράσσουν οι παρατάξεις και οι πολίτες.

Αναβάθμιση του Δημοτικού Συμβουλίου : Το πρώτο μας μέλημα σαν δημοτική αρχή είναι η αναβάθμιση του δημοτικού συμβουλίου, το οποίο φιλοδοξούμε να αναγορεύσουμε σε ένα όργανο οπού θα παράγεται πολιτική και θα σχεδιάζεται το μέλλον του δήμου. Όλες οι συνεδριάσεις θα είναι δημόσιες με ζωντανή μετάδοση μέσα από το διαδίκτυο. Καθιέρωση τακτικής συνεδρίασης ανά 3μηνο με αντικείμενο τον έλεγχο από την αντιπολίτευση. Ουσιαστική λειτουργία των διαπαραταξιακών επιτροπών με λογοδοσία τους στο Δημοτικό Συμβούλιο, για έλεγχο των οικονομικών του Δήμου, των προσλήψεων και όλων των πράξεων που στο παρελθόν  φόρτωσαν την Τ.Α. με πέπλο διαφθοράς.

Η ουσιαστική αναβάθμιση των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων:

Πυλώνες στην νέα τοπική εξουσία θα είναι οι θεσμοί συμμετοχής των πολιτών και των φορέων.

• Η Δημοτική Επιτροπή διαβούλευσης.

• Η συμμετοχική κατάρτιση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος.

• Η “βουλή” των νέων.

• Τα τοπικά δημοψηφίσματα ως έκφραση της γνώμης της κοινωνίας των πολιτών σε καίρια και σημαντικά προβλήματα.

• Το «Κοινωνικό Συμβόλαιο για τη Συμμετοχή».

Τις αποφάσεις για να αλλάξουμε την πόλη θα τις πάρουμε όλοι μαζί!

2)      Διαφάνεια – Έλεγχος – Λογοδοσία

Τα ζητήματα της διαφάνειας κυριάρχησαν και κυριαρχούν αρνητικά σε όλη την πολιτική ζωή του τόπου και της Τ.Α. Συζητήσεις πολλές γίνονται και για το Δήμο μας.

Θα θεσμοθετηθούν άμεσα:

• Δημόσια κατάθεση του πόθεν έσχες όλων των αιρετών που κατέχουν θέσεις άσκησης εξουσίας-και όταν τις αναλαμβάνουν και όταν αποχωρούν.

• Καμιά απευθείας ανάθεση έργου γιατί υποκρύπτει συναλλαγή. Τα πάντα με γνήσιες διαγωνιστικές διαδικασίες.

• Λαϊκές Απολογιστικές συνελεύσεις σε όλες τις δημοτικές και τοπικές κοινότητες.

• Χρήση του διαδικτύου και της τεχνολογίας για την επέκταση της διαφάνειας σε όλες τις αποφάσεις, πέραν των ορίων της «διαύγειας»

3) Αξιοκρατία – Ισοπολιτεία – Αποκέντρωση – Άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη

Απέναντι στον κομματισμό, το ρουσφέτι, την ψηφοθηρία και την αναξιοκρατία θα εφαρμοστούν

• Αξιοκρατία παντού: Προσλήψεις, μετακινήσεις και μεταβολές υπαλλήλων κάτω από τον έλεγχο διαπαραταξιακής επιτροπής με συμμετοχή όλων των παρατάξεων του Δ.Σ και των συλλόγων των εργαζομένων.

• Συμπαραστάτης του Δημότη.

• Αποκέντρωση υπηρεσιών.

 

Ο Γ. Σούλτης

Από την πλευρά του ο κ. Γιώργος Σούλτης,  αφού επεσήμανε ότι είναι αναγκαία και επιβεβλημένη η αλλαγή του μοντέλου διοίκησης, επεσήμανε και τα εξής:

«Στη συμπαράταξή μας προσπαθούμε να κάνουμε πράξη και να εφαρμόσουμε τα πιστεύω μας από τον προεκλογικό ακόμα αγώνα:

1. Καταφέραμε αυτό που όλοι σχεδόν προεξοφλούσαν σαν αδύνατο. Να ενωθούμε σε μια συμπαράταξη,  παρατάξεις, κινήσεις και συλλογικότητες  με κοινό στόχο: την αλλαγή πολιτικής και  μοντέλου διοίκησης στο δήμο μας και την δημιουργία ενός νέου οράματος για τη Λάρισα. Λειτουργούμε ήδη και στον προεκλογικό αγώνα συλλογικά, δημοκρατικά και συμμετοχικά, με τον επικεφαλής σαν πρώτον μεταξύ ίσων.

2. Η συμπαράταξή μας συγκροτήθηκε σε βάσει σαφών και ξεκάθαρων πολιτικών θέσεων που εκφράζονται μέσα από το βαθιά πολιτικό κείμενο της κοινής μας διακήρυξης. Και αυτό το κάναμε δυνατό, παρά τις διαφορετικές πορείες, την ιστορία και τις πολιτικές θέσεις της κάθε παράταξης.

3. Η συμπαράταξη αποτελείται από ξεκάθαρα αυτοδιοικητικές παρατάξεις και συλλογικότητες. Ο μεγάλος αριθμός των στελεχών μας προέρχονται κατά κύριο λόγο από ανθρώπους που ασχολούνται χρόνια με την αυτοδιοίκηση.  Ευτυχώς ο τόπος μας είναι μικρός, κανένας μας δεν ήρθε από το πουθενά. Η πορεία μας κρίνεται από τους πολίτες καθημερινά, και είναι ίσως ο μόνος τρόπος για κριθεί η αξιοπιστία των όσων ο καθένας μας υπόσχεται προεκλογικά.

Ζούμε την αυτοδιοίκηση πολλά χρόνια. Τα όσα παρουσιάσαμε στο μοντέλο διοίκησης δεν είναι για μας λόγια και θεωρητικές αναζητήσεις, τα εννοούμε και είναι απόλυτα και άμεσα υλοποιήσιμα. Η οργάνωση του μοντέλου αυτού που παρουσιάσαμε  θα γίνει μέσα στις πρώτες 100 μέρες και ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΟΣΤΙΖΟΥΝ ούτε δεκάρα.

Είμαστε βέβαιοι ότι ο νέος τρόπος διοίκησης, είναι κάτι που θα γίνει αμέσως αισθητό στη Λάρισα και όλα τα χωριά του δήμου μας. Είμαστε σίγουροι ότι οι δημότες και κυρίως οι νέοι, θα καταλάβουν άμεσα ότι υπάρχει και άλλος δρόμος, ότι υπάρχει ελπίδα, ότι όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε θαύματα.

Καλούμε όλους του δημότες στις 5 Μαρτίου στο Ωδείο, όχι σε μια επικοινωνιακή προεκλογική φιέστα, αλλά να συζητήσουμε για το εγχείρημα και να πάρουμε όλοι μαζί την κατάσταση στα χέρια μας.»

 

Ο Αστ. Χλωρός

Ο εκπρόσωπος της «Πράσινης Πόλης» κ. Αστέριος Χλωρός, αφού μίλησε με θέρμη για το εγχείρημα της «Συμπαράταξης» τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι αναφορές στο κείμενο της διακήρυξης

• για ένα ουσιαστικό δίκτυο δομών κοινωνικής αλληλεγγύης,

• για μια νέα δίκαιη, ισόρροπη και αειφορική  ανάπτυξη με γνώμονα την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών και όχι το κέρδος των λίγων.

• για απόδοση των δημόσιων χώρων ελεύθερους και πράσινους στον πολίτη

• για αναβάθμιση του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής,

• για τη δημιουργία μιας πόλης, που θα είναι ιδανικός τόπος κατοικίας με ποιοτικά χαρακτηριστικά, αλλά και ενεργό κύτταρο κοινωνικής – οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας, συνάδουν απόλυτα  με τις αρχές της πολιτικής οικολογίας

Τέλος η κ. Μαρία Γερασοπούλου, υπογράμμισε την αναγκαιότητα στήριξης  του εγχειρήματος, υπογραμμίζοντας ότι ήδη μέλη της Κίνησης Ανένταχτων Δημοκρατικών Πολιτών μετέχουν στις ομάδες διαμόρφωσης του προγράμματος και απηύθυνε κάλεσμα για συμμετοχή και άλλων συλλογικοτήτων στην προσπάθεια της Συμπαράταξης.

 

Αιχμές κατά Ρ. Καραλαριώτου

Απαντώντας σε δημοσιογραφικό ερώτημα, σχετικά με τη θέση της «Συμπαράταξης» για το εάν είναι νόμιμο και ηθικό, η παραμονή της Ρ. Καλαριώτου στη θέση της αντιπεριφερειάρχη, ο κ. Καλογιάννης σημείωσε πως οι πολίτες μπορούν να κρίνουν τι είναι νόμιμο και ηθικό, ενώ παρουσίασε και φάκελο και έγγραφο που απεστάλη από το Διοικητήριο της Λάρισας (κτίριο Περιφέρειας) που ως αποστολέας εμφανίζεται το όνομα της κ. Καραλαριώτου με τη διπλή ιδιότητα της αντιπεριφερειάρχη και της υποψηφίας δημάρχου.

Μάλιστα αποκάλυψε πως το περιεχόμενο του εγγράφου, που απευθύνεται στους φορείς της πόλης, σχετίζεται απόλυτα με  την προεκλογική εκστρατεία και προσπάθεια της κ. Καραλαριώτου για τις δημοτικές εκλογές.

 

Στο Δημοτικό Ωδείο

Καταλήγοντας ο κ. Καλογιάννης ανακοίνωσε τη διοργάνωση ανοικτής πολιτικής εκδήλωσης της Συμπαράταξης την Τετάρτη 5 Μαϊου, στις 8.30 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας, απευθυνοντας κάλεσμα συμμετοχής σε όλους του πολίτες της Λάρισας.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com