ΞΕΚΙΝΗΣΕ Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΑΜΑΣΙ

ΓΕΩΤΡΑπό τις 20 Φεβρουαρίου ξεκίνησε ο δικαστικός μαραθώνιος του δήμου Τυρνάβου ενάντια στο ελληνικό δημόσιο για το θέμα των γεωτρήσεων στο Δαμάσι που τις διεκδικεί ο δήμος Λαρισαίων για να καλύψει της ανάγκες της ΔΕΥΑΛ σε πόσιμο νερό.

Στις 20 Φεβρουαρίου εξετάστηκαν στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας δύο προσφυγές που είχε καταθέσει το 2008 και το 2009 η Δημοτική Αρχή του Χρήστου Κιτσίδη με αίτημα την ακύρωση αποφάσεων του τότε γ.γ. της περιφέρειας Θεσσαλίας που έδινε παράταση στη χρήση των γεωτρήσεων από τη ΔΕΥΑ Λάρισας.

Ο δικαστικός μαραθώνιος συνεχίζεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας όπου στις 5 Νοεμβρίου 2014 θα συζητηθεί η με αριθ. καταθ. 1267/2008 αίτηση ακύρωσης του Δήμου Τυρνάβου κατά:

1. Του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.),

2. Του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.),

3. Του Υπουργού Πολιτισμού (ΥΠ.ΠΟ.) για την ακύρωση:

Α. της σιωπηρής άρνησης του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ επί της από 14-11-2007 αίτησης του δήμου για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. Α.Π.132281/01.04.2003 κοινής υπουργικής απόφασης (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και ΥΠ.ΠΟ.),

Β. της υπ’ αριθμ. πρωτ. Α.Π.132281/01.04.2003 κοινής υπουργικής απόφασης (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και ΥΠ.ΠΟ.), καθώς και

Γ. κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης αναφορικά με την ανόρυξη γεωτρήσεων εντός της κτηματικής περιφέρειας της Τ.Κ. Δαμασίου του Δήμου Τυρνάβου.

Όπως αναφέρει ο δήμος Τυρνάβου η ανόρυξη αναμένεται να βλάψει αμέσως και σπουδαίως τα συμφέροντα του Δήμου Τυρνάβου και των κατοίκων του και να επιφέρει τεράστια περιβαλλοντικά, κοινωνικά, οικονομικά κ.λπ. προβλήματα.

Τέλος ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας στις 19 Νοεμβρίου 2014 θα

συζητηθεί η με αριθ. καταθ. 7001/2008 αίτηση ακύρωσης του Δήμου Τυρνάβου κατά:

1. Του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.),

2. Του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.),

3. Του Υπουργού Πολιτισμού (ΥΠ.ΠΟ.) για την ακύρωση : Α. της υπ’ αριθ. πρωτ. Οικ. 105200/12.06.2008 κοινής υπουργικής απόφασης (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και ΥΠ.ΠΟ.) για την τροποποίηση και παράταση ισχύος της υπ’ αριθ.

132281/01.04.2003 κοινής υπουργικής αποφάσεως με την οποία ενεκρίθησαν οι

περιβαλλοντικοί όροι για το έργο «Συμπληρωματικές γεωτρήσεις ενίσχυσης ύδρευσης της πόλης Λάρισας και δίκτυο μεταφοράς και σύνδεσης αυτών με το υφιστάμενο δίκτυο της ΔΕΥΑ Λάρισας» στο Νομό Λαρίσης, καθώς και Β. κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης, αναφορικά με την ανόρυξη γεωτρήσεων εντός της κτηματικής περιφέρειας της Τ.Κ. Δαμασίου του Δήμου Τυρνάβου.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com