ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΙΜΗΝΗΤΩΝ, ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΤυρναβοςΜε θέματα όπως η έγκριση προσλήψεων δίμηνης διάρκεια, η έκδοση ψηφισμάτων συμπαράστασης στους αγρότες και διαμαρτυρίας για τις αυξήσεις στα διόδια, η αλλαγή ή μη του χάρτη των σχολείων στο δήμο, συνεδριάζει την Τρίτη στις 7.30΄ μ.μ. το δημοτικό συμβούλιο Τυρνάβου. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης είναι:

1. Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στα πλαίσια των αγωνιστικών κινητοποιήσεων των αγροτών.

2. Έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας για τις πραγματοποιούμενες αυξήσεις στα τέλη διέλευσης των αυτοκινήτων στις εθνικές οδούς.

3. Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, έτους 2014. (αριθ. πρωτ. 5030/11-02-2014 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.).

4. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Τυρνάβου (2 μήνες).

5. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-2015. (αριθ. πρωτ. 3856/18-02-2014 έγγραφο της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Λάρισας).

6. Έγκριση διοργάνωσης ημερίδων στα πλαίσια των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων α) Καινοτομικές δράσεις για ανάπτυξη και απασχόληση στο Δήμο Τυρνάβου και β) Πρωτοβουλία για την κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων του Δήμου Τυρνάβου.

7. Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου, για την εκπροσώπηση του Δήμου Τυρνάβου στο Συμβούλιο Επικρατείας.

8. Έγκριση συγκεντρωτικής κατάστασης ανατροπών και αναλήψεων υποχρεώσεων έτους 2013.

9. Διαγραφή χρεών.

10. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Καραολή Δημητρίου στην Δημοτική Κοινότητα Τυρνάβου.

11. Έγκριση επιχορήγησης Νομικών Προσώπων Δήμου Τυρνάβου για το έτος 2014.

12. Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Ν.Π. του Δήμου Τυρνάβου.

13. Αντιμετώπιση εργασιών καθαρισμού & ευπρεπισμού δημοτικών καταστημάτων & λοιπών δημοτικών κτιρίων Δήμου Τυρνάβου.

14. 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2014.

15. Έγκριση της αριθ. 23/2014 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Τυρνάβου (Ο.Κ.Π.Δ.Τ.), που αφορά την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2014.

16. Έγκριση της αριθ. 10/2014 απόφασης του Δ.Σ. της Μουσικής Σχολής Δήμου Τυρνάβου, που αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2014.

17. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014, του Κληροδοτήματος «Δημητρίου & Ραλλούς Τζάλιου» (αριθ. 1/2014 απόφαση Τ.Κ. Δελερίων).

18. Έγκριση του Ταμιακού Απολογισμού οικονομικού έτους 2013, του Κληροδοτήματος «Δημητρίου και Ραλλούς Τζάλιου» (αριθ. 2/2014 απόφαση Τ.Κ. Δελερίων).

19. Έγκριση της αριθ. 5/2014 απόφασης Τ.Κ. Δελερίων, αναφορικά με την έγκριση ή μη πινακίων εξόδων – αμοιβών νομικού συμβούλου του «Κληροδοτήματος Δημητρίου και Ραλλούς Τζάλιου».

20. Έγκριση της αριθ. 6/2014 απόφασης Τ.Κ. Δελερίων, αναφορικά με την τοποθέτηση πλεονασμάτων διαχείρισης του «Κληροδοτήματος Δημητρίου και Ραλλούς Τζάλιου» σε έντοκο προθεσμιακό λογαριασμό, για το έτος 2014.

21. Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτων του «Κληροδοτήματος Δημητρίου και Ραλλούς Τζάλιου». (αριθ. 9/2014 απόφαση Τ.Κ. Δελερίων).

22. Έγκριση ή μη αλλαγής χρήσης τμήματος δημοτικού σχολείου Δελερίων (αριθ. 3/2014 απόφαση Τ.Κ. Δελερίων).

23. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου. – Ψήφιση πίστωσης.

24. Επί αιτήσεως της κ. Μπρούζα Καλλιόπης, με την οποία ζητά την έκδοση άδειας παραγωγού λαϊκών αγορών.

25. Επί αιτήσεως του κ. Καραγιαννούλη Αθανασίου, με την οποία ζητά την έκδοση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Β΄(κινητή καντίνα).

26. Αναγνώριση οδού 25ης Μαρτίου στον Αμπελώνα ως προϋφιστάμενης του 1923. – Αίτηση κ. Βαλαή Δημητρίου. (αριθ. 4/2014 απόφαση Δ.Κ. Αμπελώνα).

27. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για την χρηματοδότηση του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων και πλατειών Δήμου Τυρνάβου».

28. Απόδοση λογαριασμών εκτέλεσης μικρών έργων – μελετών του Δήμου Τυρνάβου.

29. Επικαιροποίηση προϋπολογισμού πρότασης Δήμου Τυρνάβου στα πλαίσια της πρόσκλησης 1.18 του ΕΠΠΕΡΑΑ για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε σχολικά κτίρια.

30. Έγκριση της αριθ. 1/2014 μελέτης του έργου «Ανέγερση δημοτικού αναψυκτηρίου στα Δένδρα».

31. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρόμων».

32. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Διαμόρφωση και κατασκευή πυρόσβεσης στο άλσος Ρουμάνι».

33. Παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Έργα αναβάθμισης οικισμού τσιγγάνων Δήμου Τυρνάβου».

34. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή πρώην 1ου Δημοτικού Σχολείου και μετατροπή αυτού σε Δημαρχείο», Δ.Ε. Αμπελώνα.

35. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή πρώην 1ου Δημοτικού Σχολείου και μετατροπή αυτού σε Δημαρχείο (Αποπεράτωση)», Δ.Ε. Αμπελώνα.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com