ΜΕΧΡΙ 7/3 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΕΜΠΩΝ & ΦΑΡΣΑΛΩΝ

PARAGΗ Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Παραγωγή», ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους πως η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων παρατείνεται έως την Παρασκευή 07 Μαρτίου 2014 για την δράση «Τοπικές δράσεις για την παραγωγή και προώθηση γεωργικών προϊόντων στους Δήμους Φαρσάλων και Τεμπών».

Η Πράξη έχει σχεδιαστεί για 80 άνεργους ωφελούμενους των Δήμων Φαρσάλων και Τεμπών (άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, νέοι επιστήμονες, αγρότες).

Για τις προϋποθέσεις συμμετοχής, αίτηση και πρόσκληση ενδιαφέροντος απευθυνθείτε:

Δήμο Τεμπών: ΚΕΚ Μακρυχωρίου (2495023911), Γόννων (2495031332, Πυργετού (2495042905),  Συκουρίου (2495052900)

Δήμο Φαρσάλων: Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Ισόγειο Δημαρχείου Φαρσάλων (24913 50113)

www.topsa-asparagogh.gr / www.dimostempon.gr / www.farsala.gr

Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας, Περιφέρεια Θεσσαλίας, και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), μέσα από τις δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας 7 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com