ΞΕΚΙΝΑ ΕΡΓΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ 2Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ERGO Υπογράφτηκε σήμερα Πέμπτη συμφωνητικό κατασκευής έργου με τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2ης  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ». Το έργο περιλαμβάνει κατασκευή υπόγειου δικτύου αγωγών, καθώς και τοποθέτηση ιστών και φωτιστικών σωμάτων για την επέκταση και ενίσχυση του δημοτικού φωτισμού

στην περιοχή του δεύτερου διαμερίσματος της πόλης και συγκεκριμένα στις οδούς Σεϊζάνη και Μητροπολίτη Αμβροσίου στους Αγίους Σαράντα και στις οδούς Ελαφονήσου και Δένδρων στους Αμπελόκηπους. Το κόστος του έργου ύψους 36.220,45 ευρώ θα καλυφθεί από τα έσοδα του Δήμου μέσω ανταποδοτικών τελών. Το Δήμο Λαρισαίων εκπροσώπησε ο  Α/δήμαρχος  Αστικής Ανάπτυξης & Υποδομών & Καθημερινότητας Οικονόμου Ιωάννης. Ανάδοχος του έργου είναι ο Αντωνίου Λάμπρος. Παρόντες στην τελετή ήταν ο προϊστάμενος του τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών έργων Χατζίκος  Δημήτριος και ο επιβλέπων του έργου Γεώργιος Ζεμπέκης.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com