ΠΟΙΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΤΟ ΕΚΑΣ

Με την υπογραφή της σχετικής εγκυκλίου από τον Γιάννη Βρούτση, ενεργοποιήθηκε η διάταξη που προβλέπει ότι η καταβολή του ΕΚΑΣ από τη 1η Ιανουαρίου θα αφορά μόνο σε όσους συνταξιούχους έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους…

Πάντως, από την ηλικιακή αυτή προϋπόθεση εξαιρούνται τα παιδιά, που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου γονέα, καθώς και οι ανάπηροι συνταξιούχοι, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%.

Ειδικά ως προς την κατηγορία των συνταξιούχων αναπήρων, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, διευκρινίζεται ότι από την ηλικιακή προϋπόθεση της συμπλήρωσης του 65ου έτους της ηλικίας εξαιρούνται όλες οι κατηγορίες συνταξιούχων, δηλαδή συνταξιούχοι γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, που πιστοποιούνται με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α.

Πέρα από την αλλαγή που αφορά στο ηλικιακό κριτήριο, τα εισοδηματικά όρια και βέβαια το ύψος του επιδόματος, παραμένουν αμετάβλητα. Έτσι και για το 2014 ισχύουν τα εξής:

α) για συνολικό ποσό εισοδήματος μέχρι 7.715,65 ευρώ καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα 230 ευρώ
β) για συνολικό ποσό εισοδήματος από 7.715,66 ευρώ μέχρι 8.472,09 ευρώ καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα ως εξής:
Από 7.715,66 μέχρι 8.018,26 ευρώ: 172,50 ευρώ
Από 8.018,27 μέχρι 8.219,93 ευρώ: 115,00 ευρώ
Από 8.219,94 μέχρι 8.472,09 ευρώ: 57,50 ευρώ

Τα παραπάνω ποσά χορηγούνται σε όσους συνταξιούχους γήρατος και αναπηρίας λαμβάνουν πλήρη σύνταξη. Στις περιπτώσεις που καταβάλλεται μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος μόνο λόγω ορίου ηλικίας η μειωμένη σύνταξη λόγω αναπηρίας, το Ε.Κ.Α.Σ. καταβάλλεται μειωμένο κατά το 1/3 του πλήρους ποσού που χορηγείται σε κάθε κλίμακα.

http://topontiki.gr/

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com