ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ ΣΕ ΣΩΜΑ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

dslΚατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Προέδρου κ. Δημητρίου Κατσαρού, συγκλήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Σ.Λ., που προέκυψε από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες της 23.02.2014, το οποίο σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, προέβη στην εκλογή

των Α’ και Β’ Αντιπροέδρου, Γεν. Γραμματέα και Ταμία. Μετά από αυτή τη διαδικασία η σύνθεση του νέου Δ.Σ. έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Δημήτριος Κατσαρός

Αντιπρόεδρος Α: Τρύφων Τσάτσαρος

Αντιπρόεδρος Β: Ιωάννης Τσιάμπας

Γενικός Γραμματέας: Αντώνιος Γραβάνης

Ταμίας: Γεώργιος Νασιακόπουλος

Σύμβουλοι: Δέσποινα Μίγα – Κατσογιάννη, Νικόλαος Κολοκυθόπουλος, Βασιλική Μπαμπουκλή, Ιωάννης Γιαγλάρας, Χρήστος Μπραζιώτης, Φαίδρα Γκάγκα, Ανδρέας Ανδριτσόπουλος, Ιωάννης Ζιάγκας, Αστέριος Λιάπης, Σουλτάνα Δόκου.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com