ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

dslΌπως προαναγγέλθηκε με την εγκαινίαση των απαραίτητων υλικοτεχνικών υποδομών στις εγκαταστάσεις του από τον Γ.Γ. του Υπ. Δικαιοσύνης κ. Κανελλόπουλο τον περασμένο Ιανουάριο, ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας

ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του ολοκληρωμένου συστήματος online ηλεκτρονικών υπηρεσιών «ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑΣ – ONLINE ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, ΔΙΚΑΣΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΩΝ». Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη που σηματοδοτεί την είσοδο στην ψηφιακή εποχή για την άσκησης της δικηγορίας στη Λάρισα και τη χώρα γενικότερα, δεδομένου ότι ο ΔΣΛ είναι ο πρώτος σύλλογος που θέτει σε λειτουργία το σύστημα, ταυτόχρονα με τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, κάθε μέλος του ΔΣΛ παρέλαβε μέσω τηλεφωνικού μηνύματος (sms) ατομικούς κωδικούς εισόδου στο σύστημα. Η πρόσβαση στο σύστημα θα γίνεται μέσω ειδικού συνδέσμου (banner) που βρίσκεται στον ιστότοπο του ΔΣΛ dslar.gr.

• Σε πρώτη φάση, υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης προτίμησης – εξαίρεσης για τις Δημοτικές-Περιφερειακές και Ευρωεκλογές 2014 που είναι ήδη ενσωματωμένη στο σύστημα ηλεκτρονικών υπηρεσιών καθώς και χρήσιμες πληροφορίες.

• Σε δεύτερη φάση θα καταστεί  πλήρως λειτουργικό το ηλεκτρονικό σύστημα μητρώου του ΔΣΛ, όπου κάθε μέλος θα έχει πρόσβαση στην ατομική του καρτέλα, θα μπορεί να προβαίνει σε μεταβολές στοιχείων όπως διεύθυνσης – τηλεφώνου κλπ., να υποβάλλει ηλεκτρονικά και ατελώς αιτήσεις προς τη Γραμματεία του ΔΣΛ, και να λαμβάνει πληθώρα ηλεκτρονικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων του ΔΣΛ.

• Τέλος, σε τρίτη φάση θα ακολουθήσει η δυνατότητα έκδοσης γραμματίων προείσπραξης, αλλά και αγοράς αποϋλοποιημένων ενσήμων μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή 24 ώρες το 24ωρο (για την ολοκλήρωση και αυτής της υπηρεσίας εκκρεμεί η εναρμόνιση του ηλεκτρονικού συστήματος με το αντίστοιχο της συνεργαζόμενης τράπεζας).

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας σε συνεργασία με τους λοιπούς φορείς υλοποίησης του προγράμματος θα μεριμνήσει για την πραγματοποίηση ενημερωτικών εκδηλώσεων και σεμιναρίων εξοικείωσης με τις νέες υπηρεσίες και δυνατότητες που θα απευθύνονται σε όλα τα μέλη του Συλλόγου μας.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com