Ο ΔΗΜΟΣ ΕΧΕΙ ΧΡΕΟΣ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΕΙ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Ανακοίνωση του Ντ. Διαμάντου επικεφαλής της Νέας Λάρισας

diamaΕκφράσαμε έγκαιρα την εμφαντική αντίθεσή μας με μία κεντρική κυβερνητική επιλογή που αφορά το μέλλον της Ελληνικής Αγελαδοτροφίας  που διαφαίνεται να ισχύσει στη βάση της λογικής των αριθμών μπροστά, αλλά, στην κατάληξη, διαφαίνεται η εξυπηρέτηση αλλότριων συμφερόντων

αφού, στην κυριολεξία, εξοβελίζει την ντόπια επιχειρηματική δραστηριότητα και φυσικά, δεν διασφαλίζει τον πολίτη-καταναλωτή, ούτε σε επίπεδο ποιότητας ούτε και σε επίπεδο τιμής.

Δυστυχώς, για μία ακόμα φορά, επιχειρείται η διαστρέβλωση της επιστημονικής τεκμηρίωσης, της διεθνούς πρακτικής αλλά, και αυτής της ίδιας της νοημοσύνης των καταναλωτών.

Ο ασφαλής οδικός χάρτης για την έξοδο από την κρίση και την ύφεση δεν είναι άλλος παρά η ενίσχυση της Ελληνικής παραγωγικής βάσης. Αποτελεί μονόδρομο: πρέπει να παράγουμε. Να πετύχουμε θετικούς δείκτες στο εμπορικό μας ισοζύγιο μειώνοντας την εξάρτηση από τις εισαγωγές και ενισχύοντας την οικονομική δύναμη της χώρας με τις εξαγωγές.

Πρώτιστα δε, πρέπει να ενισχύσουμε το αποδειγμένα ιστορικό πλεονέκτημα της Ελλάδας: την πρωτογενή παραγωγή. Και αυτό είναι και το πλεονέκτημα της περιοχής μας.

Αυτό πρέπει να είναι και η προτεραιότητα του νέου Δήμου Λαρισαίων που πλέον, έχει αγροτικές περιοχές και αγροτικό παραγωγικό δυναμικό.

Ταυτόχρονα, πρέπει να ενισχυθεί και η συνέχεια της αλυσίδας του αγροδιατροφικού τομέα. Που σημαίνει ενίσχυση της μεταποίησης των αγροδιατροφικών προιόντων.

Ένας σύγχρονος νέος Δήμος, με βάση και τις θεσμοθετημένες αρμοδιότητές του οφείλει να αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση αυτή.

Άλλωστε, η δυνατότητα ανάληψης συντονιστικών πρωτοβουλιών για συνέργειες παραγωγών, θεσμικών φορέων, επιχειρηματικών σχημάτων και κοινωνικών επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τις δημοτικές αγροτικές γαίες που πλέον έχει, μπορεί να αποφέρει σημαντικό αναπτυξιακό πλεονέκτημα στην πόλη και στα χωριά του Δήμου Λαρισαίων.

Η ενίσχυση δε τοπικών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και ειδικά με συνεταιριστική μορφή, με κάθε δυνατό τρόπο εκ μέρους  του Δήμου, πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για τη νέα περίοδο.

Είναι δυνατόν ενώ έχουμε έναν δυναμικό και εξωστρεφή κλάδο όπως αυτός των γιαουρτιών, με όνομα και ταυτότητα αναγνωρισμένη διεθνώς, εμείς να το νοθεύσουμε με ρυθμίσεις που θα επιτρέπουν τη χρήση της σκόνης γάλακτος για τη παραγωγή γιαουρτιών;

Είναι δυνατόν ακόμα, να «στραγγαλίζονται» δυναμικά παραγωγικά τμήματα της Ελληνικής υπαίθρου μέσω της επιβολής των ποσοστώσεων;

Είναι δυνατόν στο ράφι του ψυγείου ΣΗΜΕΡΑ, να είναι το φρέσκο γάλα δίπλα με το μακράς διάρκειας; ( μία απλή κίνηση παραπλάνησης του καταναλωτή που οι αρμόδιοι – ;;- αδιαφορούν να επιβάλουν τη νομιμότητα και να στηρίξουν την ενημέρωση του καταναλωτή τον υγιή ανταγωνισμό;

Ο νέος Δήμος με τη Νέα Λάρισα θα στηρίξει και θα διευκολύνει με κάθε πρόσφορο μέσο και τρόπο (μείωση τελών και φόρων ως κίνητρα, βέλτιστη αξιοποίηση δημοτικών αγροτικών εκτάσεων, διεκδίκηση μείωσης αντικειμενικών αξιών, μείωση του κόστους των απαραίτητων πόρων – νερό, ενέργεια), μείωση της γραφειοκρατίας, ενίσχυση της λειτουργίας της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ανταποδοτικά προς τους καταναλωτές, συνεργασία με φορείς καταναλωτών και πίεση όλων των αρμοδίων για ελέγχους και επιβολή ποινών)  υγιείς συνεταιριστικές προσπάθειες, προώθηση αποδοτικών κοινωνικών επιχειρήσεων, σοβαρές επενδυτικές ιδιωτικές πρωτοβουλίες που όλες μαζί θα αποδώσουν νέες μόνιμες θέσεις εργασίας και αύξηση στο ΑΕΠ του Δήμου.

Για μας, η στήριξη των Ελλήνων αγελαδοτρόφων και της όποιας συνεταιριστικής τοπικής προσπάθειας όπως αυτή του Θες-ΓΑΛΑ με αφορμή μία υδροκεφαλική και καταστροφική πολιτική που προωθείται για το Ελληνικό παραγωγικό δυναμικό στον τομέα αυτό αποτελεί και ένδειξη της υποστηρικτικής στάσης μας ως δημοτική αρχή αύριο σε κάθε παραγωγική τάξη της περιοχής μας. Και της σθεναρής μας αντίστασης με δημιουργική πρωτοβουλία απέναντι σε κάθε πολιτική που εκμηδενίζει τον τοπικό παραγωγικό μας ιστό.

Το σύνθημά μας είναι πάντα στο προσκήνιο:

Δήμος Ισχυρός…Ανεξάρτητος

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com