ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

φαρσαλαΟ δήμος Φαρσάλων, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 26 Ιουλίου του 2013, προσχώρησε στο “Σύμφωνο των Δημάρχων”,  τo οποίο υπέγραψε ο Δήμαρχος Άρης Καραχάλιος σε ειδική εκδήλωση στις Βρυξέλλες.

Ο Δήμος ξεκίνησε την εκπόνηση του “Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ)”, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου SEAP_ PLUS, υπό το συντονισμό του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ). Οι Ο.Τ.Α., που προσυπογράφουν το “Σύμφωνο των Δημάρχων”, δεσμεύονται να μειώσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στις επικράτειες τους και στους τομείς της αρμοδιότητας τους τουλάχιστον κατά 20% έως το 2020. Έχοντας ολοκληρώσει την απογραφή των ενεργειακών καταναλώσεων και των εκπομπών CO2 του Δήμου μας, όπως ορίζεται από τον Ευρωπαϊκό οδηγό σύνταξης του ΣΔΑΕ έχει εκπονηθεί και υποβάλλεται προς διαβούλευση προσχέδιο του “Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ)” του δήμου μας.

Ήδη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήμου, για την ενημέρωση των πολιτών, ένα προσχέδιο του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ανάπτυξης του Δήμου Φαρσάλων το οποίο τίθεται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση ώστε να οριστικοποιηθεί ενσωματώνοντας τις προτάσεις των πολιτών. Για τις επόμενες εβδομάδες οι πολίτες και οι συλλογικοί φορείς του δήμου μας μπορούν να διατυπώσουν τη γνώμη τους και να καταθέσουν τις προτάσεις τους.

Στόχος ΣΔΑΕ για μείωση εκπομπών CO2 στον Δήμο Φαρσάλων ανά τομέα

Δραστηριότητας όπως γράφει το κείμενο είναι:

Τομέας ΣΔΑΕ  Μείωση εκπομπών CO2 (tCO2) Μείωση εκπομπών CO2 %

Δήμος, Δημοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις 6.096 – 25%

Δημοτικές γεωτρήσεις 644 – 3%

Δημοτικός φωτισμός 1.214 – 5%

Δημοτικά οχήματα 68 – 0%

Κτίρια Οικιακός & τριτογενής τομέας 13.023 – 54%

Μεταφορές Ιδιωτικές μεταφορές 840 – 3%

Αγροτικός τομέας 1.987 – 8%

ΑΠΕ Παραγωγή από μονάδες ΑΠΕ 390 – 2%

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com