ΑΕΛ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΕΙ Η ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΙΣΠΑΝΩΝ

aelΠρόβλημα με την εγγυητική που έχει καταθέσει ο Λουίς Όλιβερ Σιέρρα διέγνωσε το ΔΣ της ΑΕΛ και μάλιστα αποφάσισε να την αποστείλει στην Τράπεζα της Ελλάδας για να διαπιστωθεί η εγκυρότητά της. Σε ανακοίνωση της διοίκησης αναφέρονται τα εξής:

“Από την πρώτη εκτίμηση του φακέλου υποψηφιότητας του κ Luis Oliver Sierra, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΛ εκφράζει τον προβληματισμό του από τα μέχρι στιγμής προκύψαντα στοιχεία.

Συγκεκριμένα το ΔΣ διενήργησε έλεγχο με τραπεζικούς φορείς της πόλης, ο οποίος κατέληξε ομόφωνα στο ότι επί της συγκεκριμένης επιστολής εμφανίζονται οι κάτωθι ελλείψεις στοιχείων που απαραίτητα απαντώνται σε κάθε εγγυητική επιστολή.

Ειδικότερα:

1) Η «εγγυητική επιστολή» δεν φέρει αριθμό σειράς, ή αριθμό έκδοσης ή αριθμό εξερχομένου/πρωτοκόλλου εγγράφου που φέρουν όλα τα εξερχόμενα έγγραφα εταιριών ή οποιουδήποτε νομικού προσώπου μηδέ εξαιρουμένης της ΑΕΛ.

2) Η «εγγυητική επιστολή» αν και φέρει ημερομηνία έναρξης ισχύος την 18-3-2014, δεν φέρει ημερομηνία έκδοσης.

3) Πλην του λογότυπου της εταιρίας στην αρχή του εγγράφου και της επωνυμίας της εταιρίας στο τέλος του, δεν περιέχονται λοιπά προσδιοριστικά στοιχεία, όπως πλήρη στοιχεία (χώρα, έδρα, διεύθυνση, τηλέφωνο), ώστε πιθανόν ο κομιστής της (ΑΕΛ) να μην μπορει να απευθυνθεί σε περίπτωση κατάπτωσης προς τον εκδότη της.

4) Στο τέλος του εγγράφου μετά την υπογραφή του εκδότη, δεν αναφέρεται ολογράφως το ονοματεπώνυμο του υπογράφοντος και ίσως νόμιμου εκπροσώπου με αποτέλεσμα η ταυτότητα να παραμένει ασαφής και δεν τίθεται σφραγίδα της εταιρίας.

Ως εκ τούτου το ΔΣ σεβόμενο τη διαφάνεια και την ανάγκη πλήρους ελέγχου, αποφασίζει και αποστέλλει αντίγραφο της «εγγυητικής επιστολής» προς την Τράπεζα της Ελλάδος και το αρμόδιο τμήμα της, ώστε να διαπιστωθεί η εγκυρότητα και η ισχύς της. Το ΔΣ επιφυλάσσεται να ζητήσει και έλεγχο γνησιότητας της εγγυητικής επιστολής».

sportlarissa.gr

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.