ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΥΡΩΣΕ ΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΕΥΑ

δικαστήςΜε οριστική απόφαση του Πρωτοδικείου Ξάνθης έγινε δεκτή η από 29.10.2013 αγωγή που άσκησαν εργαζόμενοι της ΔΕΥΑ Ξάνθης, ενάντια στις περικοπές του μισθού τους και υποχρεώνεται η επιχείρηση στη διατήρηση των αποδοχών που λάμβαναν αυτοί πριν την έναρξη ισχύος του νόμου 4093/2012.

Πρόκειται για την πρώτη, οριστική απόφαση που αναγνωρίζει ότι οι αποδοχές των υπαλλήλων των Δ.Ε.Υ.Α. δεν υφίστανται, ενόψει ιδίως της συνταγματικής αρχής της ισότητας, τις δραστικές περικοπές που προβλέπει ο ανωτέρω νόμος.