ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ: ΌΧΙ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗΣ ΑΦ ΥΨΗΛΟΥ

koinoniki (Αντιγραφή)Συνεχίζονται οι θεματικές συζητήσεις και συναντήσεις στελεχών της δημοτικής κίνησης  «Συμπαράταξη Λαρισαίων» για την ολοκλήρωση του προγράμματος που θα παρουσιαστεί σε εκδήλωση στις 11 Απριλίου.

Την περασμένη Παρασκευή πραγματοποιήθηκε συνάντηση με αντικείμενο την κοινωνική πολιτική.

Στην εισήγηση της ομάδας επεξεργασίας προγράμματος, μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:

«Ο Δήμος, ιδιαίτερα σε συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης, οφείλει να βάλει σε πρώτη προτεραιότητα την επιβίωση των ανθρώπων. Θα πρέπει να δοθεί λοιπόν βαρύτητα στην ανάπτυξη των δομών κοινωνικής αλληλεγγύης που υπάρχουν και στη δημιουργία νέων με βάση τις εξής αρχές:

1.Καταγραφή και ιεράρχηση των αναγκών της πόλης

Κανείς σήμερα δε γνωρίζει τις ανάγκες της πόλης ώστε να είναι εφικτός ένας σοβαρός στρατηγικός σχεδιασμός τόσο του είδους όσο και του μεγέθους των δομών που είναι απαραίτητες. Ο σχεδιασμός πρέπει να βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες και όχι στην «έμπνευση» κάποιων «σοφών» ή στην ύπαρξη αντίστοιχου σχετικού Ευρωπαϊκού (ΕΣΠΑ) ή άλλου προγράμματος.

2. Διευκόλυνση της πρόσβασης στις δομές και αποσύνδεση της από την ιδιότητα του δημότη.

Αναγνώριση των νέων κοινωνικών συνθηκών και της νέας τάξης των «νεόπτωχων»

Οι δομές του Δήμου οφείλουν να είναι μέσο επιβίωσης των κατοίκων της πόλης και όχι κέντρο εξυπηρέτησης υποψήφιων ψηφοφόρων. Η ιδιότητα του δημότη λοιπόν δεν μπορεί να είναι προαπαιτούμενο, όπως και σειρά άλλων προϋποθέσεων πρόσβασης που δείχνουν άγνοια της σημερινής κοινωνικής κατάστασης και της βίαιης φτωχοποίησης μεγάλων στρωμάτων της κοινωνίας (π.χ. φορολογική ενημερότητα ή «εικονικά» τεκμαρτά εισοδήματα)

3. Στήριξη   και   συντονισμός   των   αυτόνομων   αυτοοργανωμένων   συλλογικοτήτων   κοινωνικής αλληλεγγύης

Στην πόλη μας λειτουργούν δεκάδες συλλογικότητες κοινωνικής αλληλεγγύης με μικρή ή καθόλου στήριξη από το Δήμο και με ανεπαρκή συντονισμό μεταξύ τους. Το αποτέλεσμα είναι να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη δράση τους (χώροι, οικονομικά, επικοινωνία κα) και πολλές φορές να υπάρχει αλληλεπικάλυψη των δράσεων χωρίς γνώση των πραγματικών αναγκών. Ο Δήμος πρέπει να είναι δίπλα στην προσπάθεια αυτοοργάνωσης της κοινωνίας εγκαθιστώντας ένα νέο μοντέλο σχέσεων με τις συλλογικότητες:

• Απόλυτο σεβασμό στην αυτονομία τους χωρίς επικοινωνιακή εκμετάλλευση τους

• Στήριξη χωρίς όρους με μοναδικές προϋποθέσεις τη δημοκρατική λειτουργία τους και την ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους ανθρώπους χωρίς διακρίσεις

• Πρόσβαση στους δημόσιους χώρους, οικονομική στήριξη και επικοινωνιακή στήριξη

• Παροχή δυνατοτήτων επικοινωνίας και συντονισμού των δράσεων

• Γνωστοποίηση των αναγκών τις πόλης

• Δυνατότητα συνεργασίας με την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου

• Ο Δήμος δεν οργανώνει «ανταγωνιστικές» δομές με ίδιο αντικείμενο, ενισχύει τις αυτοοργανωμένες δομές ώστε να μπορούν είναι πιο επαρκείς

4. Πρωταρχικός στόχος η ενεργοποίηση του λαού της πόλης

Βασικός στόχος του Δήμου είναι η απομάκρυνση από το μοντέλο Δημοτικής ελεημοσύνης αφ’ υψηλού, η απενοχοποίηση των ανθρώπων που ζητούν βοήθεια και η καθιέρωση ενός πραγματικά οριζόντιου μοντέλου αλληλεγγύης με την ενεργοποίηση περισσότερων ανθρώπων είτε στις δομές του Δήμου είτε στις αυτοοργανωμένες δομές».

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com