Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 97.343 ΔΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΟΕΚ

οεκΑνοίγει ο δρόμος για τη ρύθμιση των στεγαστικών δανείων που πήραν 97.343 δανειολήπτες από τον πρώην Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας. Για τα δάνεια αυτά, διάρκειας 15 ετών με επιδότηση επιτοκίου για τα 9 πρώτα έτη, επήλθε συμφωνία με τους δανειστές και η διάταξη για τους όρους της ρύθμισής τους θα περιληφθεί σε νέο νομοσχέδιο

που ετοιμάζεται ήδη από το υπουργείο Εργασίας, μαζί με άλλες επιμέρους διατάξεις.

Σύμφωνα με το πλήρες κείμενο που δημοσιεύει η εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής» οι δανειολήπτες θα μπορούν να παρατείνουν τη διάρκεια των δανείων για όσο διάστημα συμφωνήσουν με την τράπεζα από την οποία δανειοδοτήθηκαν ώστε να καταστούν βιώσιμα, κατεβάζοντας το ποσό της δόσης από τα 1.000 ευρώ ακόμη και στα 100-150 ευρώ.

Η επιμήκυνση των δόσεων δεν θα επηρεάσει όμως τη διάρκεια της επιδότησης επιτοκίου, που λήγει κανονικά στο 9ο έτος του δανείου.

Για τη νομοθετική διάταξη, που πρόκειται να πάει στη Βουλή, έχει ενημερωθεί, σύμφωνα με πληροφορίες του «Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής» και η τρόικα, κατόπιν επικοινωνίας που είχε με τους δανειστές ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης για το θέμα αυτό. Συμφωνία με τους όρους της ρύθμισης υπάρχει και από την πλευρά των τραπεζών.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση και το αναλυτικό άρθρο της διάταξης:

1. Τα δάνεια που έλαβαν δικαιούχοι από πιστωτικά ιδρύματα με επιδότηση επιτοκίου αποκλειστικά από τον πρώην ΟΕΚ επιμηκύνονται υπό τον όρο ότι οι δικαιούχοι δεν έχουν υπερβεί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής τους έξι μήνες ως προς τις καθυστερούμενες δόσεις τους.

2. Ο ΟΑΕΔ (ως καθολικός διάδοχος του πρώην ΟΕΚ), χωρίς να παρεμβάλλεται στη διαπραγμάτευση των οφειλετών με την αντισυμβαλλόμενη τράπεζα, αναφορικά με το χρόνο αποπληρωμής του δανείου, θα εξακολουθήσει να καταβάλλει την επιδότηση του επιτοκίου, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικά καταβληθησόμενο ποσό επιδότησης δεν θα υπερβεί το ποσό που προέβλεπε η αρχική σύμβαση.

3. Οι οφειλέτες μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι μηνών (σ.σ. από την ψήφιση της διάταξης).

Στην πράξη, με τη νέα ρύθμιση κερδίζουν όλοι:

Οι δανειολήπτες γιατί μπορούν να ζητήσουν παράταση δανείου και πέραν των 10 ή 15 ετών, πληρώνοντας σημαντικά χαμηλότερες δόσεις, διατηρώντας έτσι εν ζωή το δάνειο και διασφαλίζοντας την περιουσία τους.

Οι τράπεζες γιατί επωφελούνται από τη μετατροπή κόκκινων δανείων σε εξυπηρετούμενα δάνεια, και μάλιστα με επιτόκιο όφελος, διότι όταν ένα δάνειο παίρνει παράταση μπορεί να έχει μικρότερη δόση για το δανειολήπτη, αλλά οι τόκοι, που είναι το κέρδος της τράπεζας, χρεώνονται για περισσότερα χρόνια.

Μάλιστα, το όφελος για τις τράπεζες είναι διπλό καθώς με τη ρύθμιση αυτών των δανείων θα πάρει και τα 280 εκατ. ευρώ που είναι το κόστος από την επιδότηση του επιτοκίου το οποίο βαρύνει τον ΟΑΕΔ. Πόσο μειώνονται οι δόσεις με τη ρύθμιση που προωθείται για τα 97.343 επιδοτούμενα στεγαστικά δάνεια:

1. Οικογένεια η οποία έχει πάρει 15ετές δάνειο 150.000 ευρώ με επιδότηση επιτοκίου για 9 έτη και βρίσκεται στον 4ο χρόνο. Μένουν δηλαδή 5 έτη για να λήξει η επιδότηση επιτοκίου και άλλα 11 ως τη λήξη του δανείου.

Κατά προσέγγιση, έχει υπόλοιπο δανείου 125.138 ευρώ. Πληρώνει δόση 985 ευρώ. Με επιμήκυνση του δανείου για άλλα 15 έτη η μηνιαία δόση θα μειωθεί περίπου στα 380 ευρώ.

2. Δάνειο 15ετούς διάρκειας 150.000 ευρώ, που έχει επιδότηση επιτοκίου για δύο ακόμη έτη, ενώ με τη λήξη του δανείου απομένουν 8 έτη. Κατά προσέγγιση, το υπόλοιπο του δανείου είναι 88.313 ευρώ.

Ενώ η δόση είναι 1.000 ευρώ. Με τη σχεδιαζόμενη ρύθμιση, και με παράταση για άλλα 10-15 χρόνια, η μηνιαία δόση μπορεί να μειωθεί στα 300 ευρώ.

3. Οικογένεια η οποία έχει πάρει 15ετές δάνειο 150.000 ευρώ και βρίσκεται στην αρχή του 13ου έτους, έχει κατά προσέγγιση υπόλοιπο 35.620 ευρώ και δόση 1.022 ευρώ (καθώς η επιδότηση του επιτοκίου υπήρχε για τα 9 πρώτα χρόνια του δανείου). Με την παράταση του δανείου, η μηνιαία δόση μπορεί να μειωθεί στα 260 ευρώ.

4. Δανειολήπτης που πήρε 15ετές δάνειο 150.000 ευρώ και βρίσκεται στην αρχή του 14ου έτους. Έχει υπόλοιπο δανείου 24.101 ευρώ αλλά πρέπει να πληρώσει δόση 1.025 ευρώ κάθε μήνα.

Με την προωθούμενη ρύθμιση για την παράταση του δανείου, η μηνιαία δόση μπορεί να μειωθεί ακόμη και στα 100-150 ευρώ.

 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ