ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ

μελισσοκοΥπογράφηκε και δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, η Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιου Τσαυτάρη και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα, με την οποία καθορίζεται το γενικό πλαίσιο εφαρμογής,

η συνολική προβλεπόμενη δαπάνη και η προβλεπόμενη δαπάνη ανά επιμέρους δράση, για την υλοποίηση του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2014 – 2016.

Η απόφαση αυτή έρχεται σε εφαρμογή των άρθρων 105 – 110 του Καν. (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου και του Καν. (ΕΚ) 917/2004 της Επιτροπής.

Η περίοδος εφαρμογής του προγράμματος είναι από την 1η Σεπτεμβρίου του 2013 έως και τις 31 Αυγούστου του 2016, ενώ το συνολικό ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται στο ποσό των 17 εκατ. ευρώ.

Οι επί μέρους δράσεις που προβλέπονται με τα αντίστοιχα ποσά χρηματοδότησης, όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα, είναι:

Ενέργειες και

επιμέρους Δράσεις

Δαπάνη ανά έτος (€)

Συνολική δαπάνη τριετίας

(€)

2014

2015

2016

Μέτρο Ι : Τεχνική βοήθεια προς τους μελισσοκόμους και τις ομάδες μελισσοκόμων
1.1 Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας

1.200.000

1.200.000

1.200.000

3.600.000

1.2 Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας – Melinet

5.000

5.000

5.000

15.000

1.3 Εκπαιδεύσεις, Έντυπα

100.000

100.000

100.000

300.000

1.4 Στήριξη της προώθησης του μελιού και των άλλων προϊόντων της κυψέλης

60.000

60.000

60.000

180.000

Σύνολο δαπάνης μέτρου:

1.365.000

1.365.000

1.365.000

4.095.000

Μέτρο ΙΙΙ : Εξορθολογισμός της νομαδικής μελισσοκομίας
3.1 Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων

1.340.000

1.340.000

1.355.000

4.035.000

3.2 Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας

2.665.000

2.665.000

2.700.000

8.030.000

Σύνολο δαπάνης μέτρου:

4.005.000

4.005.000

4.055.000

12.065.000

Μέτρο IV: Μέτρα στήριξης των εργαστηρίων ανάλυσης των φυσικοχημικών ιδιοτήτων μελιού
4.1 Αναλύσεις μελιού

200.000

200.000

200.000

600.000

4.2 Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού

20.000

20.000

20.000

60.000

Σύνολο δαπάνης μέτρου:

220.000

220.000

220.000

660.000

Μέτρο VI: Εφαρμοσμένη Έρευνα 

 

 

 

 

6.1 Εφαρμοσμένη Έρευνα

60.000

60.000

60.000

180.000

Σύνολο δαπάνης μέτρου:

60.000

60.000

60.000

180.000

 

ΣΥΝΟΛΟ:

5.650.000

5.650.000

5.700.000

17.000.000

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com