ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

χρεηΠρόσκληση στους οφειλέτες στο δήμο Λαρισαίων να ρυθμίσουν τις οφειλές τους βάσει των διατάξεων του νέου νόμου απηύθυνε σήμερα η αντιδημαρχία Οικονομικών. Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

“Με το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014 ( ΦΕΚ Α 93/14-4-14 ), παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους Δήμους.

Όσες  ληξιπρόθεσμες οφειλές  έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 υπάγονται  στις ρυθμίσεις του ν. 3801/2009.

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Δήμο Λαρισαίων που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, δύναται να ρυθμίζονται ως ακολούθως:

α) εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό 100% από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

β) για οφειλές μέχρι 5.000,00€ σε 24 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 80% από τις  κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων με δόσεις όχι μικρότερες των 100€.

γ) για οφειλές από 5.000,01€ μέχρι 10.000,00€σε 48 δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 50% από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

δ) για οφειλές από 10.000,01€ μέχρι 20.000,00€ σε 72 δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 30% από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

ε) για οφειλές από 20.000,01€ και πάνω σε 100 δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 10% από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών υποβάλλεται στην Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου Λαρισαίων, το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση του ως άνω νόμου ( 14-8-2014 )της παρούσας. Για την υπαγωγή στην ρύθμιση το αίτημα εξετάζεται από την οικονομική επιτροπή του Δήμου, η οποία αποφαίνεται μετά από σχετική εισήγηση του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου.

Για περισσότερες πληροφορίες Δήμος Λαρισαίων Τμήμα Ταμείου 8:00π.μ. – 14:00μ.μ. τηλ. 2413500265-66

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com