2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

κινητικοτΤο Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής (ΕΣΤΕ) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργανώνει το 2ο Συνέδριο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας που θα διεξαχθεί στις 5 και 6 Μαΐου 2014 στο Βόλο, στο αμφιθέατρο του Τμήματος  Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Τη διοργάνωση αυτή έχει θέσει υπό την αιγίδα του το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στα πλαίσια της Ελληνικής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και την υποστηρίζουν ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Μαγνησίας, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), Παράρτημα Μαγνησίας, ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ) και το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Το φετινό συνέδριο εστιάζει σε θέματα επίδρασης των σύγχρονων εφαρμογών πληροφόρησης και διαχείρισης αστικών μαζικών μετακινήσεων στη συμπεριφορά των μετακινούμενων.

Παράλληλα με το συνέδριο μια σειρά άλλων εκδηλώσεων θα λάβουν χώρα στο χώρο του Πανεπιστημίου:

             Η Ευρωπαϊκή δράση COST  TU1004 διοργανώνει Εκπαιδευτικό Σχολείο με θέμα «Μοντελοποίηση Δημοσίων Συγκοινωνιών στην εποχή των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών», που θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 7 Μαΐου (https://sites.google.com/site/costtransits/)

             Το Ευρωπαϊκό έργο City-HUB διοργανώνει την 1η Πανελλήνια Συνάντηση Εργασίας με τους τοπικούς φορείς στις 5 Μαΐου (http://www.cityhub-project.eu/)

             Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων  διοργανώνει ημερίδα με θέμα τις στρατηγικές και τις εφαρμογές  Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών  για τη διευκόλυνση της αστικής κινητικότητας, στις 5 Μαΐου (http://www.yme.gr/)

             Το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής διοργανώνει συνάντηση εργασίας με τους τοπικούς φορείς στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος i-mobi VOLOS με θέμα ανάγκες πληροφόρησης και κινητικότητας στην πόλη του Βόλου (www.este.civ.uth.gr)

Πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του: https://sites.google.com/site/sustainableurbanmobility/, ή αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: itspublictransport@gmail.com.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com