ΠΑΡΑΝΟΜΕΙ ΑΓΝΟΩΝΤΑΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ο Ν. ΜΑΛΑΚΟΣ

γερακ (Αντιγραφή)Εγγραφο με το οποίο καλεί το δήμαρχο Τυρνάβου να δώσει εξηγήσεις για τη μη χορήγηση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας σε κάτοικο του Αμπελώνα επειδή έχει οφειλές στη ΔΕΥΑ Τυρνάβου, απέστειλε στο δήμο Τυρνάβου η γενική διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς, υπογραμμίζοντας ότι είναι υποχρέωση των δήμων να παρέχουν κάθε στοιχείο που τους ζητείται.

Πιο συγκεκριμένα μετά από καταγγελία δημότη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση στις 11 Μαρτίου, η υπηρεσία απέστειλε στις 20 Μαρτίου έγγραφο στο δήμο με το οποίο ζητούσε εξηγήσεις για την άρνηση του δημάρχου να χορηγήσει βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

Ομως μέχρι σήμερα ο δήμαρχος δεν έδωσε καμία απάντηση, με αποτέλεσμα η αποκεντρωμένη διοίκηση να επανέλθει με νέο έγγραφο στις 28 Απριλίου στο οποίο αναφέρει τα εξής:

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, για το οποίο δεν έχουμε λάβει μέχρι σήμερα απάντηση, σας υπογραμμίζουμε ότι οι δήμοι υποχρεούνται να παρέχουν κάθε στοιχείο που ζητείται από την αποκεντρωμένη διοίκηση με σκοπό την άσκηση εποπτείας, κατά τα οριζόμενα στο Νόμο 3852/2010, άρθρο 214 & επόμενα, και παρακαλούμε για την άμεση αποστολή των ζητηθέντων“.

Δυστυχώς ο Ν. Μαλάκος όχι μόνο παρανομεί σχετικά με τη μη χορήγηση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας όπως είχε τονιστεί σε άλλο έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αλλά έφτασε στο σημείο να αγνοεί και τα ελεγκτικά όργανα του κράτους, συνεχίζοντας να ταλαιπωρεί και να εκδικείται πολίτες. Αλήθεια πώς θα σταματήσει αυτός ο κατήφορος και τι κάνει η γενική γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ενέργειες των υπηρεσιών που προΐσταται αγνοεί ο κ. Μαλάκος;

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com