Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ: ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Η ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΘΗΤΕΙΑ

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ (Αντιγραφή)«Κεντρική, απόλυτη, επείγουσα προτεραιότητά μας στη νέα θητεία είναι να συμβάλλουμε στη διατήρηση των υφιστάμενων και κυρίως στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ιδίως για τη νέα γενιά».

Την βασική θέση του συνδυασμού «Συμμαχία Υπέρ των Πολιτών» για τη νέα θητεία επαναβεβαίωσε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας και εκ νέου υποψήφιος κ. Κώστας Αγοραστός σε συναντήσεις που είχε και σήμερα με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων και πολίτες.

Όπως ανέφερε ο κ. Κ. Αγοραστός, «στην πρώτη θητεία μας ως αιρετή περιφέρεια Θεσσαλίας θέσαμε στόχο μέσα στην κρίση και παρά την κρίση να στηρίξουμε τις υγιείς επιχειρήσεις ώστε μέσω αυτών να διατηρηθούν θέσεις εργασίας και σταδιακά να αρχίσουν να δημιουργούνται καινούργιες. Ενδεικτικά αναφέρω ότι μειώσαμε δραστικά, από τους 12 μήνες στον 1 μόλις μήνα, τον χρόνο που απαιτείται για την εκταμίευση των κονδυλίων. Μ’ αυτόν τον τρόπο διασώσαμε πολλές υγιείς επιχειρήσεις που πλήττονται από την έλλειψη ρευστότητας.

Κατανείμαμε 326,8 εκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ιδιωτικών επενδύσεων σε όλη τη Θεσσαλία. Αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο πόρο, στηρίξαμε και ή δημιουργήσαμε άμεσα κι έμμεσα περισσότερες από 20.000 θέσεις εργασίας.

Αν πετύχαμε όλα αυτά στα 3,5 χρόνια της πρώτης θητείας μας αναλαμβάνοντας την διαχείριση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ 2007-13 το καλοκαίρι του 2011, προς το τέλος δηλαδή του προγράμματος, ο καθένας φαντάζεται τι μπορούμε όλοι μαζί να πετύχουμε στη νέα θητεία των 5 χρόνων, τώρα όταν μάλιστα ξεκινά το νέο ΕΣΠΑ 2014-20 από το οποίο η αιρετή περιφέρεια Θεσσαλίας έχει ήδη «κλειδώσει» 540 εκατ. ευρώ».

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας και εκ νέου υποψήφιος κατέστησε, πάντως, σαφές πως «εμείς θεωρούμε κάθε περίπτωση μοναδική και προσπαθούμε να στηρίξουμε κάθε άνεργο με κάθε πρόσφορο τρόπο. Στη νέα θητεία προχωράμε όλοι μαζί. Δεν αφήνουμε κανένα πίσω. Δεν αφήνουμε κανένα αβοήθητο, χωρίς φροντίδα και έμπρακτη αλληλεγγύη. Στη νέα θητεία έχουμε ως αιρετή περιφέρεια για πρώτη φορά συγκεκριμένο πρόγραμμα  από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, προϋπολογισμού 71 εκατ. ευρώ», επισήμανε και ανέφερε ότι με τα 71 εκατ. μπορούν να υλοποιηθούν δράσεις όπως

-κάλυψη κόστους φύλαξης παιδιών σε βρεφονηπιακούς, για τον ευπαθή πληθυσμό

-λειτουργία ΚΗΦΗ, Ιατροκοινωνικών Κέντρων και άλλων δομών για τη στήριξη του ευπαθή πληθυσμού

-δράσεις στήριξης ΡΟΜΑ και μειονεκτικών ομάδων πληθυσμού

-τοπικά προγράμματα στήριξης μειονεκτικών ομάδων πληθυσμού

-υποστήριξη κοινωνικών επιχειρήσεων (κοινωνική επιχειρηματικότητα)

– έργα Υποδομών Υγείας και Πρόνοιας  (όπως εξοπλισμοί νοσοκομείων, κτιριακές υποδομές πρόνοιας).

O Κώστας Αγοραστός σημείωσε ότι το πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021» ως προς την ανάγκη ανάπτυξης, αξιοποίησης και αύξησης της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, καθώς και την ανάγκη ενεργούς ένταξης και κοινωνικής ενσωμάτωσης, λόγω της δραματικής εξέλιξης βασικών δεικτών της αγοράς εργασίας και της μείωσης των οικογενειακών εισοδημάτων, εστιάζει στα εξής:

 • Ανάσχεση του ρυθμού αύξησης της ανεργίας, με τη διατήρηση ή/ και αύξηση των θέσεων απασχόλησης στις επιχειρήσεις.
 • Προώθηση της προσαρμοστικότητας επιχειρήσεων, εργαζομένων και εργοδοτών.
 • Ένταξη ή/ και επανένταξη στην αγορά εργασίας των μη οικονομικά ενεργών, ιδιαίτερα των νέων.
 • Ένταξη ειδικών πληθυσμιακών ομάδων στην αγορά εργασίας, για ενίσχυση των εισοδημάτων τους και κατ’ ακολουθία, για πρόληψη ή/ και καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.
 • Στήριξη της περίθαλψης, της στέγασης και της σίτισης των ευρισκόμενων σε κατάσταση φτώχειας, εξασφαλίζοντας τις αναγκαίες αντίστοιχες υποδομές και υπηρεσίες.
 • Ανάπτυξη / δημιουργία και λειτουργία κατάλληλων εκπαιδευτικών υποδομών, με χρήση νέων τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδικασία, ορθολογικά κατανεμημένες στο χωρικό σύνολο της Περιφέρειας.
 • Υποστήριξη των χαμηλών εισοδημάτων νοικοκυριών για τη συνέχιση της φοίτησης των μαθητών αυτών των νοικοκυριών, στην υποχρεωτική 9ετή εκπαίδευση, ώστε να ανασχεθεί η σχολική διαρροή.

Ως προς την ανάγκη ενδυνάμωσης της χωρικής συνοχής και της ανάπτυξης, για άρση των ενδοπεριφερειακών κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων, αφ’ ενός μεταξύ του Ανατολικού και Δυτικού Τμήματος της Περιφέρειας, αφ’ ετέρου μεταξύ ορεινών και πεδινών ή / και παράλιων περιοχών, το Πρόγραμμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας εστιάζει στα εξής:

 • Μεταφορική / οδική σύνδεση των εσωτερικών ζωνών με τους κεντρικούς οδικούς άξονες, καθώς και με τις πύλες εισόδου / εξόδου της Περιφέρειας.
 • Ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης κυρίως στις εσωτερικές ζώνες της Περιφέρειας.
 • Ανάπτυξη ή/ και βελτίωση των κοινωνικών υποδομών (υγείας, πρόνοιας, παιδείας) και εξασφάλιση υψηλού επιπέδου αντίστοιχων υπηρεσιών στις απομακρυσμένες και χαμηλής ανάπτυξης περιοχές.
 • Ανάπτυξη / αναβάθμιση των δεξιοτήτων / ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των συγκεκριμένων περιοχών, για αύξηση της απασχολησιμότητάς του και την αντιμετώπιση του κινδύνου κοινωνικού αποκλεισμού.
 • Διαλειτουργικότητα και παραγωγική συνεργασία των λιγότερο αναπτυγμένων / υποβαθμισμένων περιοχών, με τις ανεπτυγμένες περιοχές της Περιφέρειας, οι οποίες παρουσιάζουν και αστικές συγκεντρώσεις.

 

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ