ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ

υπερωρία (Αντιγραφή)Ανακοίνωση για τον υπολογισμό της υπερεργασίας και των υπερωριών στον ιδιωτικό τομέα εξέδωσε η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Λάρισας. Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

Υπερεργασία

Για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν 5μερο και 8ωρο, υπερεργασία θεωρείται η επί πλέον απασχόληση 5 ωρών την εβδομάδα (από 41η μέχρι 45η) και των 8  ωρών (από 41η μέχρι 48η) για τις επιχειρήσεις που  εφαρμόζουν σύστημα εξαήμερης απασχόλησης.  Οι ώρες αυτές, αμείβονται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 20%.

Νόμιμη υπερωρία

Οι  πρώτες 120 ώρες το χρόνο, αμείβονται με προσαύξηση 40% ενώ μετά τις 120, αμείβονται με προσαύξηση 60%

Κατ’ εξαίρεση υπερωρία (παράνομη)

Κάθε ώρα κατ’ εξαίρεση (παράνομης) υπερωριακής απασχόλησης αμείβεται με προσαύξηση 80%

Παράδειγμα:

Μισθός: 900 €

Ωρομίσθιο: 900 Χ 0,006 = 5,4 €

Προσαύξηση 20% υπερεργασίας: 5,4 Χ 20% = 1,08 €

Αμοιβή υπερεργασίας: 5,4 + 1,08 = 6,48 €

Προσαύξηση νόμιμης υπερωρίας μέχρι 120 ώρες: 5,4 Χ 40% = 2,16 €

Αμοιβή υπερεργασίας: 5,4 + 2,16  = 7,56 €

Προσαύξηση νόμιμης υπερωρίας πάνω από 120 ώρες: 5,4 Χ 60% = 3,24 €

Αμοιβή υπερεργασίας: 5,4 + 3,24  = 8,64 €

Προσαύξηση παράνομης υπερωρίας: 5,4 Χ 80% = 4,32 €

Αμοιβή υπερεργασίας: 5,4 + 4,32  = 9,72 €

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com