Γ. ΒΑΡΝΑΣ: ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ

??????????????????????Ενημερώνοντας τους μηχανικούς  για τις εξετάσεις ενεργειακών Επιθεωρητών, ο πρόεδρος του ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας Γιάννης Βαρνάς σημειώνει: το Τμήμα μας, πρώτο Πανελλαδικά, διαμαρτυρήθηκε για την διενέργεια εξετάσεων ενεργειακών επιθεωρητών με την από 6/5/2014 επιστολή μας στο Κεντρικό ΤΕΕ και το ΥΠΕΚΑ,

καθώς θεωρούμε ότι η επιστημονική επάρκεια των συναδέλφων μηχανικών είναι σε ικανό επίπεδο ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στο αντικείμενο των ενεργειακών επιθεωρήσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Νόμο.

Θεωρούμε ότι το Κεντρικό ΤΕΕ το οποίο έχει στα χέρια του ανάλογες επιστολές και από άλλα περιφερειακά τμήματα, στα οποία κοινοποιήθηκε η επιστολή μας, πρέπει να προβεί σ’ όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να καταργηθούν οι εξετάσεις για τους συναδέλφους μηχανικούς.

Δεσμεύομαι προσωπικά ότι το θέμα αυτό θα το θέσω άμεσα στην 1η σύσκεψη Προέδρων Περιφερειακών Τμημάτων,  όποτε αυτή θα συγκληθεί.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com