ΥΨΗΛΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΑΡΧΟΝΤΕΣ

Ανακοίνωση της διοίκησης του Επιμελητηρίου Λάρισας

epimelhthriolarisasΛίγες  μόνον  ημέρες  μετά  τις  περιφερειακές  και  δημοτικές  εκλογές  και  σε  μια  περίοδο  προγραμματισμού  δράσης  και  διαμόρφωσης  πολιτικών  από  την  πλευρά  των  εκλεγέντων  τοπικών  αρχόντων,  πρέπει  νομίζω  να  επαναδιατυπωθεί  δυναμικά  η  πάγια  άποψη  του  Επιμελητηρίου  Λάρισας  ότι  η  όποια  αναπτυξιακή  προσπάθεια  της  περιοχής  μας  -αλλά  και  της  χώρας  μας-  δεν  μπορεί  να  προχωρήσει  χωρίς  ισχυρές και  υγιείς  Μικρομεσαίες  Επιχειρήσεις. 

Σήμερα  είναι  πλέον  σαφές  ότι  το  μεγαλύτερο  μέρος  της  Ελληνικής  κοινωνίας  και  ιδιαίτερα  η  επιχειρηματικότητα  ζει  σε  ασφυξία.  Στραγγαλιστική φορολογική  πολιτική,  αδυναμία  χρηματοδότησης των επιχειρήσεων,  αναποτελεσματική  δημόσια  διοίκηση,   δημιουργούν  ένα  πλαίσιο πίεσης  και  απόγνωσης  στους  επιχειρηματίες και τους  ελεύθερους  επαγγελματίες.

Η  τοπική  αυτοδιοίκηση  παρά  τις  διαρθρωτικές  της  αδυναμίες  αλλά  και  την  στενή  πίεση  και  ποδηγέτηση  που  υφίσταται  από  την  κεντρική  εξουσία,  οφείλει  ως κεντρικός εκπρόσωπος  των  τοπικών  κοινωνιών  να  παίρνει  πρώτη  τα  μηνύματα,  να  κάνει  πρώτη  ανατροπές,  να  διαμορφώνει  πρώτη  το  πλαίσιο για  την  ανάπτυξη  του  τόπου,  να  διεκδικεί  δυναμικά  παντού,  να   «εκμεταλλεύεται»  τις  ευκαιρίες των  προγραμμάτων,  να  εφαρμόζει  όπου  μπορεί καινοτόμες πολιτικές  με  αποκλειστικό  γνώμονα  την  ευημερία  των  πολιτών  της.

Προτάσεις  όπως  η   ανάγκη  προτεραιότητας  στο  πλαίσιο  του  ΣΕΣ  σε  δράσεις  που  ενδυναμώνουν  τη  μικρομεσαία  επιχειρηματικότητα  και  διευκολύνουν  την  πρόσβαση  σε  χρηματοδοτικά  προγράμματα,  η  ολοκλήρωση  των  υποδομών  στην  περιοχή  μας,  αλλά  και  η  μείωση  των  Δημοτικών  τελών,  η  παράθεση  συγκεκριμένων  μέτρων  για  τη  στήριξη  της   τοπικής  αγοράς,  η  ολοκλήρωση  των  σχεδίων  για  την  προβολή  της  Λάρισας  αποτελούν   τη  βάση  για  την  αποδοτική –ευχόμαστε  και  ελπίζουμε-  συνεργασία  του  Επιμελητηρίου  μας  με  την  Τοπική  μας  Αυτοδιοίκηση.

Εκ  των  πραγμάτων  ο πήχης  είναι  τοποθετημένος  πολύ  ψηλά,  η  ανάγκη  για  συνεργασία  μονόδρομος…

Το  Επιμελητήριο  Λάρισας, που  θεσμικά  αποτελεί   το  Σύμβουλο  για  τη  διαμόρφωση  κάθε  οικονομικής  και  αναπτυξιακής  πολιτικής  στην  περιοχή  μας, δεσμεύεται  με  την  τεχνογνωσία  του,  το  έμψυχο  δυναμικό  του  και  τις  συγκεκριμένες  προτάσεις  του  να  συνδράμει  σε  κάθε  ολοκληρωμένη  και  στοχοθετημένη  προσπάθεια.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ