ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙ ΥΔΡΕΥΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΑΙ ΑΡΜΕΝΙΟ

γεωτρησειςΛύση στο σημαντικό πρόβλημα ύδρευσης των τοπικών κοινοτήτων Αρμενίου, Μέλισσας και Λοφίσκου στον δήμο Κιλελέρ δίνει η έγκριση συμβασιοποίησης από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό του έργου της ανόρυξης γεωτρήσεων, για την υδροδότηση των οικισμών αυτών, προϋπολογισμού 191.880 € (με ΦΠΑ).

Το έργο είναι ενταγμένο στο Ε.Σ.Π.Α. Θεσσαλίας και αποτελεί το 1ο υποέργο της πράξης «Ανόρυξη και αξιοποίηση γεωτρήσεων και κατασκευή δικτύων διανομής ύδατος για την εξυπηρέτηση των Τ.Κ. Μέλισσας & Αρμενίου» συνολικού προϋπολογισμού 1.125.450 ευρώ.

Όπως ανέφερε ο κ. Κώστας Αγοραστός: «Το νερό αποτελεί το πολυτιμότερο αγαθό στον πλανήτη. Όλοι οι πολίτες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ποιοτικό και ποσοτικό νερό, το οποίο θα τους παρέχεται από το δίκτυο ύδρευσης και όχι από υδροφόρες, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα σε ορισμένες περιοχές του Δήμου Κιλελέρ. Με το έργο αυτό λύνουμε ένα βασικό ζήτημα της περιοχής, ένα θεμελιώδες ζήτημα ζωής, που αφορά την καθημερινότητα των πολιτών της περιοχής. Σε συνεργασία με τον Δήμο Κιλελέρ προωθήσαμε το έργο αυτό για να δώσουμε ένα τέλος στο πρόβλημα, που ταλαιπωρεί τους κατοίκους του Αρμενίου, της Μέλισσας και Λοφίσκου».

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κιλελέρ και κύριος του έργου η Δ.Ε.Υ.Α. Κιλελέρ. Το έργο εντάχθηκε στο Ε.Σ.Π.Α. τον Δεκέμβριο 2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Πλέον προχωρά η σύναψη της σχετικής σύμβασης με τον Ανάδοχο του έργου.

Αφορά στην ανόρυξη δύο νέων υδρευτικών γεωτρήσεων (Α και Β) οι οποίες θα εξυπηρετήσουν τις υδρευτικές ανάγκες των οικισμών Μέλισσας, Λοφίσκου και Αρμενίου.

Η ανόρυξη των δύο υδρευτικών γεωτρήσεων προτείνεται να γίνει στις θέσεις και με τα παρακάτω βασικά χαρακτηριστικά:

ΓΕΩΤΡΗΣΗ Α στη Θέση: τοπική κοινότητα Κιλελέρ Θέση “Μπλογκάρι”

Βάθος διάτρησης: 200 m +/- 20 m

Διάμετρος διάτρησης: 91/2 ίντσες

Διάμετρος σωληνώσεων: 10 ίντσες

Διάμετρος διεύρυνσης: Από 91/2 ίντσες σε 171/2 ίντσες

Αιτούμενη ποσότητα νερού: 110.400 m3/έτος

ΓΕΩΤΡΗΣΗ Β : Βάθος διάτρησης: 200 m

Διάμετρος διάτρησης: 91/2 ίντσες

Διάμετρος σωληνώσεων: 10 ίντσες

Διάμετρος διεύρυνσης: Από 91/2 ίντσες σε 171/2 ίντσες

Αιτούμενη ποσότητα νερού: 110.400 m3/έτος

Σε κάθε γεώτρηση θα τοποθετηθεί αντλητικό συγκρότημα με ηλεκτροκινητήρα με δυνατότητα άντλησης 60-75m3/h αποτελούμενο από υποβρύχια αντλία με ηλεκτροκινητήρα 100 ΗΡ, 8”. Προβλέπεται περιμετρική περίφραξη ενώ ο οικίσκος της κάθε γεώτρησης θα είναι διαστάσεων 3,00*6,00 κατασκευασμένος από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Με την ολοκλήρωση της παρούσας εργολαβίας, θα ξεκινήσει το έργο κατασκευής των δικτύων διανομής ύδατος, προϋπολογισμού 1.125.450 ευρώ.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com