ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ

kainotomiesΗ Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ), το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (European Patent Office) και ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) διοργανώνουν ημερίδα με τίτλο: «Προστασία των Εφευρέσεων: από την ιδέα στην εμπορευματοποίηση»

που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Ιουνίου 2014 στο αμφιθέατρο του πρώην τμήματος Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων.

Η ημερίδα απευθύνεται σε επιχειρηματίες, νεοφυείς εταιρίες, ερευνητές κλπ. και αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός, όχι μόνο για την τοπική κοινωνία της Λάρισας, αλλά και για την περιφέρεια Θεσσαλίας γενικότερα, γιατί εμβαθύνει σε θέματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Οι εισηγητές προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (European Patent Office) και τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ).

Το πρόγραμμα της ημερίδας, που θα ξεκινήσει στις 15.00 το μεσημέρι έχει ως εξής:

Στις 15.30 χαιρετισμοί – έναρξη εργασιών: Δρ. Στέφανος Ζαούτσος Καθηγητής

– Επιστημονικός Υπεύθυνος Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ). Απόστολος Δοντάς Πρόεδρος Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ).

Στις 15.45 «Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας: Γιατί είναι σημαντικά! Τι είναι εφεύρεση; Τι προστατεύεται και πως κατανοούμε τις αξιώσεις;» (Μαρίνα Μωραΐτη, Εξετάστρια σε υπολογιστές, Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας – ΕΡΟ).

Στις 16.30 «Διαδικασία για την Χορήγηση Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας» (Μαρίνα Μωραΐτη, Εξετάστρια σε υπολογιστές, Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας – ΕΡΟ).

Στις 17.30 «Στρατηγική και Διαχείριση Διανοητικής Ιδιοκτησίας» (Δρ. Αλέξανδρος Παπαδερός, Προϊστάμενος Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Συμβάσεων, Πολυτεχνείο Μονάχου).

Στις 18.15 «Αξιολόγηση, Αποτίμηση και Εκμετάλλευση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας» (Δρ. Αλέξανδρος Παπαδερός, Προϊστάμενος Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Συμβάσεων, Πολυτεχνείο Μονάχου).

Στις 19.00 «Διαδικασία προστασίας των Εφευρέσεων στον ΟΒΙ, Τεχνολογική Πληροφόρηση, Εργαλεία Διαχείρισης Διανοητικής Ιδιοκτησίας» (Δρ. Παρασκευή Γκαγκανάτσου, Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνολογικής Πληροφόρησης και Διάχυσης της Καινοτομίας, Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας – ΟΒΙ).

Στις 20.00 Συζήτηση και στις 20.45 η λήξη εργασιών (μπουφές).

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής μπορείτε να απευθύνεστε: κ. Γκαμπούρα (Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας) τηλ. 2410 684710, e-mail: mke@teilar.grκαι

κ. Καματέρη (Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών) τηλ. 2410 555507, e-mail: kamateri@sthev.gr

Την αίτηση συμμετοχής θα την βρείτε ηλεκτρονικά στις Ανακοινώσεις του site του ΤΕΙ Θεσσαλίας (www.teithessaly.gr)

To Έργο «Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του ΤΕΙ Θεσσαλίας» υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Η Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) αποτελεί μέρος της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) του Ιδρύματος. Όλες οι υπηρεσίες της παρέχονται δωρεάν.