ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ

κληρονομιεεςΣε εφαρμογή των άρθρων 15 παρ. 1 και 64 παρ. 2 του ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 171 ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107 Α’), καλούνται οι διοικητές και διαχειριστές (εκκαθαριστές, εκτελεστές, Ιεροί Ναοί, σύλλογοι, σωματεία, Ο.Τ.Α. κλπ) κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας

(στη διεύθυνση http://www.qspp/p=1304) , όπου στο μενού «Νέα» έχει αναρτηθεί η από 04-06-2014 ανακοίνωση της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών, με τίτλο «Αναγγελία στοιχείων Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών», καθώς και τα αντίστοιχα κατά περίπτωση ψηφιακά αρχεία (έξι (6) συνημμένα αρχεία) .

Παρακαλούνται ακολουθώντας τις οδηγίες της «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ» να αποστείλουν τα αιτούμενα στοιχεία για την κατάρτιση των φακέλων του Μητρώου Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών στη Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, Σωκράτους 111, Τ.Κ. 41336 έως 11-8-2014.

Πληροφορίες : Μασσούρας Ευγένιος (2413 – 503544)

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com