70 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

550Εβδομήντα θέσεις εργασίας, εξάμηνης αμειβόμενης επαγγελματικής εμπειρίας και κατάρτισης σε διαφορετικούς τομείς δραστηριοποίησης του αεροδρομίου, προσφέρει ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ΔΑΑ.

Ειδικότερα, ο ΔΑΑ, επιθυμώντας να συμβάλει ουσιαστικά στην απασχόληση και στην καταπολέμηση της ανεργίας, προσφέρει σε 70 νέους, από 19 έως 29 ετών, εργασία στο αεροδρόμιο για περίοδο 6 μηνών, με στόχο η προϋπηρεσία, η κατάρτιση και οι γνώσεις που θα αποκομίσουν, να αποτελέσουν πολύτιμα εφόδια στα επόμενα επαγγελματικά βήματά τους.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 29/6/2014 μέσω της ιστοσελίδας του αεροδρομίου:

http://www.aia.gr/el/company-and-business/the-company/careers/Job-Openings

(πατήστε το ΒΕΛΟΣ που δείχνει προς τα κάτω)

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com