ΔΗΜΟΣΙΟ: ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ

356Επί της ουσίας με το νέο σύστημα που προωθείται, καταργούνται μετατάξεις και αποσπάσεις στο Δημόσιο.

Ο Κ. Μητσοτάκης με την έκδοση εγκυκλίου στην οποία ζητά από τους γενικούς διευθυντές τη χαρτογράφηση όλων των ειδικών διατάξεων με τις οποίες πραγματοποιούνται αποσπάσεις, μετατάξεις και μετακινήσεις.

Από τα τέλη του καλοκαιριού, οπότε και θα είναι έτοιμος ο νέος μηχανισμός, αλλάζουν όλα στο Δημόσιο.

Μεταθέσεις, μετατάξεις και αποσπάσεις υπαλλήλων θα γίνονται αποκλειστικά και μόνο μέσω ΑΣΕΠ
Το ΑΣΕΠ θα είναι αυτό που θα κρίνει τα πάντα απλοποιώντας τις διαδικασίες που σήμερα απαιτούν ως και 80 υπογραφές για μια μετάθεση, ενώ καταργείται κάθε έννοια διαθεσιμότητας.

Σε πρώτη φάση θα γίνεται καταγραφή κενών θέσεων στις υπηρεσίες. Το δεύτερο στάδιο θα περιλαμβάνει διαγωνισμούς για την κάλυψη των κενών θέσεων δύο φορές το χρόνο.

Ο διαγωνισμός θα γίνεται μέσω ΑΣΕΠ και σε αυτόν θα μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι υπάλληλοι που επιθυμούν να μετακινηθούν. Η πλήρωση των θέσεων θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας.

Δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό όσοι κριθούν από την υπηρεσία τους απαραίτητοι και δεν μπορούν να μετακινηθούν.

Οι υποψήφιοι θα καταθέτουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, θα υποβάλλουν αίτηση μετακίνησης και στη συνέχεια θα ακολουθεί η φάση της μοριοδότησης από το ΑΣΕΠ βάσει εμπειρίας, προσόντων και κοινωνικών κριτηρίων. Όσοι συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία βάσει κριτηρίων θα τοποθετούνται στις νέες θέσεις εντός ενός μηνός.

«Στόχος μας είναι η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου, με το “πάντρεμα” των προσόντων και των δεξιοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων με τις ανάγκες της δημόσιας διοίκησης. Το υφιστάμενο χαοτικό σύστημα μετακινήσεων δημοσίων υπαλλήλων, με “θολά” κριτήρια, πρέπει να αντικατασταθεί από ένα σταθερό, διαφανή και αντικειμενικό μηχανισμό, προς όφελος της δημόσιας διοίκησης και των πολιτών» , δήλωσε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης,.

Για το σκοπό αυτό -και δεδομένου ότι υπάρχει πληθώρα ειδικών διατάξεων αναφορικά με τη δυνατότητα μετακίνησης υπαλλήλων- το υπουργείο κάνει το πρώτο βήμα, που είναι να συγκεντρώσει και να καταγράψει το συνολικό σχετικό θεσμικό πλαίσιο.

Με τη σχετική εγκύκλιο που εστάλη χθες επιχειρείται η καταγραφή όλων των ειδικών διατάξεων αναφορικά με τη διενέργεια υπηρεσιακών μεταβολών των υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών, Αυτοδιοίκησης και ΝΠΔΔ.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να ενημερώσουν το ΥΔΜΗΔ το αργότερο έως τις 27 Ιουνίου, για την ύπαρξη τυχόν ειδικών διατάξεων αρμοδιότητάς τους αναφορικά με τη δυνατότητα διενέργειας υπηρεσιακών μεταβολών και συγκεκριμένα απόσπασης, μετάθεσης και μετάταξη.

newsit.gr

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com