ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 82 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΛΑΡΙΣΑΤην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, συνολικά ογδόντα δύο ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Λαρισαίων, αποφάσισε η δημοτική αρχή.

Οι θέσεις είναι:

ΔΕ 29 Οδηγοί Αυτοκινήτων Γ΄ κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου 20 άτομα

ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας 62 άτομα.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Λαρισαίων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com