16 ΕΡΓΑΤΕΣ ΘΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

pyroprostasiaΣτην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης απασχόλησης, για την κάλυψη εκτάκτων κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών πυροπροστασίας θα προχωρήσει ο δήμος Αγιάς.

Πιο συγκεκριμένα θα προσληφθούν 16 άτομα ΥΕ εργάτες γενικών καθηκόντων της Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων. Για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα εφαρμοσθεί η διαδικασία που προβλέπεται και θα υπάρξει σχετική προκήρυξη.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com