TΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ON-LINE ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ασφαλισηΠιο εύκολη από ποτέ έχει γίνει, με την βοήθεια της τεχνολογίας, η ασφάλιση αυτοκινήτου, όμως όσοι επιλέξουν το Διαδίκτυο για το σκοπό αυτό θα πρέπει να είναι αρκετά προσεκτικοί. Με δύο-τρία κλικ του ποντικιού  ο κάτοχος ενός οχήματος μπορεί να συγκρίνει τιμές και να επιλέξει το κατάλληλο για αυτόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Καθώς μάλιστα τα ανασφάλιστα οχήματα έχουν αυξηθεί κατακόρυφα και οι εταιρείες διαθέτουν ειδικές προσφορές για να δελεάσουν πελάτες,  πρόκειται για μια διαδικασία που μπορεί να μας γλυτώσει πολλά χρήματα. Εντούτοις,  θα πρέπει πάντα να γίνεται με πολύ προσοχή και λίγο διάβασμα προκειμένου να αποφύγουμε παγίδες και δυσάρεστες εκπλήξεις.

Στο διαδίκτυο μπορούμε πολύ εύκολα να εντοπίσουμε πολλές online εφαρμογές αγοράς ασφάλειας αυτοκινήτου, είτε μιας συγκεκριμένης ασφαλιστικής εταιρείας , είτε πλατφόρμες σύγκρισης προσφορών που συνεργάζονται με πολλές ασφαλιστικές. Ανεξαρτήτως της online πλατφόρμας που θα επιλέξετε, στις περισσότερες περιπτώσεις, έχετε την δυνατότητα να αγοράσετε τόσο την υποχρεωτική από το νόμο ασφάλιση αστικής ευθύνης, όσο και πακέτα με επιπλέον προαιρετικές καλύψεις.

Η διαδικασία

Καταρχάς θα πρέπει να συμπληρώσουμε μερικά βασικά στοιχεία τόσο για το όχημα που θέλουμε να ασφαλίσουμε (μάρκα και μοντέλο οχήματος, έτος πρώτης κυκλοφορίας, ιπποδύναμη, εμπορική αξίας κ.α.) όσο και για τους οδηγούς του (ηλικία, έτη οδήγησης, προηγούμενα ατυχήματα κ.α.). Τα παραπάνω στοιχεία εκτός του ότι είναι αναγκαία για την σύνταξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, καθορίζουν -άλλα σε μεγαλύτερο και άλλα σε μικρότερο βαθμό- το κόστος των ασφαλίστρων.

Ενδεικτικά:

– Η χρήση του οχήματος παίζει μεγάλο ρόλο στον καθορισμό των ασφαλίστρων καθώς διαφορετικό είναι το μέγεθος της ζημιάς που μπορεί να προκαλέσει ένα ΙΧ όχημα από ένα φορτηγό ή μια μηχανή.

– Επιπλέον, η ιπποδύναμη αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην τιμή της ασφάλειας.

– Σημαντικός είναι και ο τόπος κυκλοφορίας του οχήματος που ασφαλίζετε. Τα ασφάλιστρα στις πόλεις είναι συνήθως υψηλότερα από την επαρχία, και αυτό διότι στα αστικά κέντρα κυκλοφορούν περισσότερα οχήματα, άρα είναι υψηλότερος ο κίνδυνος ατυχήματος.

– Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν το ύψος των ασφαλίστρων είναι η ηλικία και η εμπειρία των οδηγών του ασφαλιζόμενου οχήματος. Νέοι οδηγοί ή οδηγοί κάτω των 23 ετών θεωρούνται υψηλού ρίσκου και επομένως πληρώνουν περισσότερα.

Προσοχή στις προαιρετικές καλύψεις

Οι περισσότερες προσφορές που θα λάβετε μέσω διαδικτύου είναι σε μορφή “πακέτων” που περιλαμβάνουν την υποχρεωτική κάλυψη αστικής ευθύνης αλλά και μια σειρά προαιρετικών καλύψεων που μπορεί να αφορούν:

– Την επέκταση της αστικής ευθύνης προς τρίτους, όπως αστική ευθύνη μεταφερόμενου φορτίου, ή αστική ευθύνη από μετάδοση πυρκαγιάς κ.α.

– Την ασφάλιση της οχήματος ως περιουσιακό στοιχείο, όπως είναι η θραύση κρυστάλλων, η ασφάλιση πυρκαγιάς, η κλοπή, οι κακόβουλες βλάβες τρίτων, οι ζημιές από φυσικά φαινόμενα, οι ζημιές από ανασφάλιστο όχημα κ.λ.π.

– Πρόσθετες υπηρεσίες προς τον ιδιοκτήτη ή τον οδηγό του οχήματος, όπως είναι η φροντίδα ατυχήματος, η οδική βοήθεια, η νομική προστασία, το προσωπικό ατύχημα κ.λπ.

Σε γενικές γραμμές όσο περισσότερες καλύψεις περιλαμβάνει κάθε ασφαλιστικό “πακέτο” τόσο υψηλότερη και η τιμή του. Για αυτό τον λόγο καλό θα ήταν να επιλέξετε κάποια προσφορά που να περιέχει καλύψεις που υπάρχει περίπτωση να χρειαστείτε. Για παράδειγμα η επέκταση της κάλυψης αστικής ευθύνης στο εξωτερικό δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα αν δεν σκοπεύετε να ταξιδέψετε με το αυτοκίνητο σας εκτός της χώρας.

Ένα σημαντικό μέτρο σύγκρισης για τις διάφορες καλύψεις που προσφέρουν οι ασφαλιστικές είναι το ύψος της απαλλαγής που ενδεχομένως προβλέπουν. Όσο υψηλότερο είναι το ποσό της απαλλαγής, τόσο χαμηλότερη είναι η τιμή της ασφάλειας αυτοκινήτου. Ωστόσο, υπάρχει ένα όριο πάνω από το οποίο, η αύξηση της απαλλαγής δεν επηρεάζει το ύψος των ασφάλιστρων.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσετε στην ασφαλιζόμενη αξία του οχήματος, η οποία προσδιορίζει το μέγεθος των ασφαλίστρων σε πολλές περιπτώσεις προαιρετικών καλύψεων όπως η πυρκαγιά η κλοπή η κάλυψη των ιδίων ζημιών (μικτή ασφάλιση). Θα πρέπει να φροντίσετε να αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο το ποσό της τρέχουσας εμπορικής αξίας του οχήματός σας. Έτσι, πληρώνετε ασφάλιστρο για το ποσό που πραγματικά αντιστοιχεί στην αξία του και εξασφαλίζετε ότι η αποζημίωση που θα λάβετε σε περίπτωση ζημιάς θα καλύπτει πλήρως το όχημα σας.

Είναι αρκετά σημαντικό να εξετάσετε το συμβόλαιο σας και να σιγουρευτείτε ότι όλα τα στοιχεία που διαβάσατε στην προσφορά περιλαμβάνονται σε αυτό, δίνοντας την απαραίτητη προσοχή στα “ψιλά γράμματα”. Έχετε πάντα υπόψη σας ότι ως ασφαλισμένος έχετε για ένα μήνα το δικαίωμα εναντίωσης στην σύναψη της σύμβασης ασφάλισης σε περίπτωση που διαπιστώστε ότι οποιαδήποτε διάταξη του περιεχομένου της ασφαλιστικής σύμβασης παρεκκλίνει από την αίτηση ασφάλισης.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com